Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

NİL’İ TERSİNE AKITMAK

İnsanlığın fıtratında mevcut olan; hürriyet, adalet, eşitlik, hakkaniyet vb. güzel hasletlerin hayat tarzı olarak kendilerine yansıması ve böylece medeniyet sahasında yerlerini alması tarih boyunca insanlığın ortak ideali olmuştur.

Tunusta başlayan bir seyyar satıcının ateşlediği bu ideal hayat tarzına ait meşale, birden Kuzey Afrikayı sarmış ve Mısır’a kadar uzanmıştı.Mısır’da da yıllarca süren bu zulüm abideleri yıkılmış ve nihayet bundan bir yıl önce serbest bir seçimle Mısırlılar kendilerini yönetecek bir Cumhurbaşkanını (M.Mursi) seçmişlerdi.

Mısır bu haliyle medeni dünyada yerini alırken, huzur ve sükun sağlanmışken, bir taraftan dış yardımlar ve turizm gelirleri artarken, bazı özelleştirmelerle eski saltanat ve krallıkların zulmünün bakiyeleri temizlenmiye çalışılırken gizli bir el Mısır’a müdahale etti. Bazılarının nasırlarına basılmış, menfaatlerine halel gelmişti.

Bu sırada iklim de müsaitti. Tam sırası idi. Türkiye ve Brezilya’da denenen, sürü psikolojisinin silahlarını burada da deneyip netice alabiliriz diyen zihniyet düğmeye bastı. Anayasayı askıya aldı. Meclis kapatıldı. Medya susuturuldu. Aklı başında ehl-i ilim ve ehl-i siyasete yasaklar getirildi. Siz de, “Tahrir Meydanında” kimden ne isteyeceğinizi düşünün bakalım Ey Mısır’ın ehl-i hamiyyeti!

İnsan, fıtratındaki bu “aculiyet” damarıyla çoğu zaman elindeki nimetin kadrü-kıymetini bilmiyor ve daha iyisini arayım derken elindekini de kaybediyor. Krallıktan yeni kurtulmaya çalışan milletlerin hali budur. Bir çocuk ana rahminde en az dokuz ay beklemek zorunda, yoksa “prematüre” doğuyor. Uygun bir kuvöz de yoksa o canlıyı muhafaza edemiyorsunuz.

Mısır bu haliyle pek çok ülkeye ders olmalıdır. Tam demokrasi isterken bir başka zulmün pençesine düşmüştür. “Bir şey tamamen elde edilemezse, tamamen de terkedilmez.” Zaman içerisinde, demokratik bir hayatta aksaklıklar tamir edilebilirdi. Hele de seçim varken…

Şimdi ne olacak? İnşallah Mısır’lının, daha doğrusu insanlığın fıtratındaki fıtrî hayat tarzı, kısa zamanda Mısır halkına nasip olur. Yoksa, zulüm ilanihaye devam etmez. Nil tersine akıtılmaz…
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ