Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

Nevruz

Nevruz; baharın ilk günü sayılan, güneşin koç burcunda iken ve gece ile gündüzün eşit olduğu 21 Mart günü, Farsçada ‘Yeni Gün’ anlamına gelen “Nevruz” olarak; Orta Asya’dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada yaşayan halklar tarafından kutlanmaktadır.

Nevruz’un, daha ziyade İran kültüründen kaynaklandığını görmekteyiz. Rivayete göre; İran kralı Cemşit’in ifritlerce (güçlü-kuvvetli Cin) çekilen saltanat arabasıyla göklere yükselmesi anısına kutlanmaktadır. Bu ifritleri Cemşit’in yakalayıp insanların hizmetine verdiğine inanılır. Yine, bu kutlama Mecusilerce kutsal kabul edilen ateşin yaratılmasıyla da ilgisi vardır.

Tabiatın canlanması, baharın bütün şaşaasıyla yeniden dirilmesi neticesinde insanlarda bir mutluluk ve sevince medar olması sebebiyle bugün çok eski kültürlerde de bayram olarak kutlana gelmiştir.

Gerek Orta Asya Türk Kültürü ve gerekse İran Kültüründen Ortadoğu’ya ve Anadolu’ya sirayet eden bu davranışın altında esasen bir diriliş sonucu mutluluk belirtisi olan kutlama tavrı yapmaktadır. İnsanlar karşılaştıkları bolluk ve bereket karşısında, yada kurtuldukları felaket sonucunda o tarihleri birer dönüm noktası olarak tarihi hafızalarına nakş etmiş ve o günleri birer bayram olarak kutlamışlardır.

İste “Nevruz” da bunlardan birisidir. Her ne kadar bazı İslam alimleri bu geleneğin, ateşperestliğin bir uzantısı olarak uygun olmadığını belirtseler de madem pek çok insan bu kültürün etkisiyle bu adeti devam ettirmek istiyor. Öyleyse bu kutlama, legal bir çerçevede, milli birlik ve beraberlik içerisinde kuralına uygun olarak kutlanmalıdır.

Madem, bu tür bayram ve törenler insanların bir araya gelmelerine ve coşkuyla kaynaşmalarına vesile olması maksadıyla yapılmaktadır. Öyleyse; şiddet ve tahripten uzak, kin ve adaveti tahrik edecek, daha doğrusu düşmanlığı ve fitneyi uyandıracak davranışlardan kaçınmak gerekmektedir.

Nevruz’u fırsat telakki ederek; şeytan ve nefisten gelen içimizdeki kin ve gayzı o ateşte yakıp, baharın tertemiz mevsimine, rengarenk çiçeklerine uyumlu bir toplum olarak bu cennet vatanda kardeşçe yaşamak temennisi ile bayramınızı kutluyorum.

OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ