Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

MUTLULUĞUN ANAHTARI

“Her bir eşyanın hakikati bir İsm-i İlahiye dayanır.” (Bediüzzaman)

Geçen hafta sonunu çok sayıda düğün törenleriyle geçirdik. Üç-beş tanesine davet edildik ama gücümüz ve vaktimiz ölçüsünde birkaç tanesine ancak katılabildik.

Bunlardan biri de Yozgat’ta bir dostumun oğlunun düğün töreniydi. Oraya davetle birlikte bir de konuşma yapmam istendi. Orada, o törenin mahiyetine uygun yapmış olduğum konuşmayı, özetle okuyucularımla da paylaşmak istiyorum:

İnsan, hem ferdî, hem ailevî ve hem de toplumsal olarak şu dünyada mutlu bir şekilde yaşamak istiyorsa ki, şu anda burada bu toplulukta bulunmamızın sebeb-i hikmeti de budur. Öyle ise, bu mutluluğun reçetesi ve anahtarını şu şekilde hülasa edebiliriz.

Cenabı Hak, kâinatı yaratıp ve belli bir müddet sonra şu dünyayı da insan hayatına uygun bir şekle soktuktan sonra Hz. Âdem’i ve O’ndan da Hz. Havva validemizi halk edip dünyaya göndermiştir. İnsan neslinin çoğalmasını murat ettiği için de iki farklı cinsin birleşmesini bir kanun haline getirmiştir.

Esasen Cenabı Hakkın, şu kâinatı ve onun içinde yaşayan insanları idare etmek üzere iki önemli kanununu burada nazara vermek durumundayız.

Birincisi: “İrade” sıfatının tecellisiyle, insan dışındaki bütün mahlûkatı idare ettiği ve hareketlerini tanzim ettiği küllî düsturlardır ki bunlar; “sünnetullah, adetullah ve kavanin-i külliye” tabir ettiğimiz fizik kanunlarıdır. İnsanın bütün bunlara uygun hareket etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bunların çarkları arasında ezilir. Bunların infazı tehir de tecil de edilmez. Mesela; heyelan bölgesine ev yaparsanız, evinizi okyanusta veya yer altında ararsınız… Bunların örneği çoktur. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Cenabı Hakkın kâinata koyduğu kanunlara uygun hareket etmek, o unsurlarla iç içe yaşamak mutluluğun birinci şartıdır.

İkincisi: Yine Cenabı Hakkın “Kelam” sıfatının bir tecellisi olarak; İlahî fermanlarla, peygamberler aracılığı ile insan hareketlerini tanzim etmek istediği bir kanunu daha var ki, bunların peygamberlerde örneğini gösterdiği İlahî tebliğ ve düsturlardır.

İşte, bizler irade sahibi birer varlık olarak bize tebliğ edilen ve her sahada örneğini kendisinde gördüğümüz Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (asm) sünnetini hayatımıza rehber edindiğimizde, özellikle evlilik konusundaki ikazlarına dikkat ettiğimizde sağlam bir yuvanın temelini atmış ve o yuvada madden ve manen sağlıklı nesillerin yetişmesine vesile olmuş, olacağız inşallah…

08.09.2014
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ