Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

MÜ’MİNİN KAZANCI

“Hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir.”(Bakara:215)

“Bir kimse zerre kadar hayır işlerse, onun karşılığını görür.”(Zilzal:7)

Muhterem Müslümanlar!

İmtihan olmak üzere şu dünyaya gönderilen insanlar; kabiliyetlerini geliştirip imtihanını vererek, gerekli notlarını aldıktan sonra, ya da diğer bir ifade ile, kendilerine tahsis edilen zaman ve rızkı tükettikten sonra kabirle başlayan “Berzah Âlemine”, oradan da “Haşir” yoluyla ebedî bir aleme doğru yollarına devam edecektir.

“Bu dünya ebedi kalmak için yaratılmış bir menzil değildir.” Ne yaparsanız yapın, bu yolculuğu durduramazsınız.Sizi de hiç kimse burada durduramaz.

Bu yolculuğun sonunda Cenabı Hakkın vadi sınırsız, ama yol uzun ve meşakkatli, hesap ise çok çetin. Öyle ise, aklı başında olan her mü’min, bu yolculukta yol tedarikini ona göre yapmalıdır.

Evet, bu iş o kadar zor değildir. Zira Cenabı Hak, hiç kimseye gücünün yetmediği bir yükü yüklememiştir. Hem “ Feraiz-i İlahiye” ise gayet kolaydır. Haramdan sakınmak da, hayatımızın muhafazası için elzemdir. Bunların dışında; Allah rızası için, toplumun, ailenin ve ferdin maslahatına uygun yapılacak bütün iyi- güzel şeyler de ibadet mahiyetindedir.

Şuurlu bir mü’minin sevap hanesi devamlı yükselmektedir.Zira, yolda insanlara zarar verecek olan bir engeli kaldırmak ibadettir. İnsanların taşıdığı yüke yardım etmek ibadettir. İnsanlara selam vermek, hal-hatır sormak, güler yüz göstermek ibadettir. Mescitleri, çevreyi temizlemek ibadettir. Meyve dikip sebze yetiştirmek ve onlardan her kim yerse onun hakkında bir sadaka olarak, ibadettir. Ailesinin geçimini sağlamak için çalışmak bir ibadettir.

Bütün bunlar, Allah’a sağlam bir itikadın neticesindedir. Bu iman ve iz’anla teslim-i ruh etmeyi Cenabı Hak nasip eylesin.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ