Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

MİRACIN GÖLGESİ DEVAM EDİYOR(MU)?

Kâinatın aslı, mayesi ve ve çekirdeği “Nuru Muhammedî (asm)” olduğu için; zerrâttan seyyarâta kadar, karıncadan file kadar bütün mahlukat O’nun nuruyla alakadardır. Nitekim, söz konusu mahlukatın susuzluğunu, kuraklığını ve nekadar rahmete muhtaç olduğunu hissettiğimizden ülkenin her tarafında yağmur duasına çıkıldı.

Yapılan bu ubûdiyet şekli, esasen sadece biz insanların, yani şuurlu varlıkların diliyle bir talepten ibaret değildir. Cemadât-nebatât ve hayvanâtın da şiddetle bu rahmete ihtiyaç hissettiğini Cenabı Hak’ka arzetmektir.

İşte Miraç Gecesinde Peygamberimizin (asm) Cenabı Hak’la mülaki olduğundaki selamlaşmasında (namazda okuduğumuz tahiyyat duası) bizler bu manayı anlıyoruz. Allah Rasûlü (sav) Cenabı Hak’ka karşı, bütün mahlukat namına ve onların yaptığı (lisanı hal ve lisanı kal ile) bütün ubûdiyeti; tesbihatı, tahmidatı ve tekbiratı tahiyye olarak takdim ediyor. Cenabı Hak’ta O’na selam ve rahmetle mukabele ediyor. Ve bu manzaraya şahit olan melekler de şehadetlerini te’yit ederek bu rahmetten istifadelerini beyan ediyorlar.

Gerçekten, rahmet ve bereketin menbağından bize yönelen bu fiilin hakikati bu iken, bu hafta içerisinde ziyaret ettiğimiz bir köyde konuyla alakalı çağdışı bir olaya şahit olduk. Kendisine hoca dedikleri birisi dedi ki: “Size yazıp gönderdiğim at kafasını suya bıraktınız mı?” Onların ne yaptığını bilmiyorum ama, ben biraz aceleyle; “Ne diyorsun hoca sen?” dedim. Sonra devamla ve biraz da istihza ile bakın, bana Kanada’dan haber geliyor. Alberta eyaletindeki yangını söndürememişler, güçlü ve devamlı bir yağmur ancak bu yangını söndürebilir diyorlar. İstersen sen onlara da bir at kafası yaz acele kargoyla gönder de Kanada da yılın imamı ilan etsinler..

Bu asırda birbirlerini tekbir ve şehadetle öldüren “Işidçiler” nereden çıktı diye hâlâ merak ediyor musunuz?

Kendisine hoca süsü verip (kadınlı-erkekli), gece-gündüz, İsrailiyattan hikaye ve masal anlatan şarlatanlar hâlâ bu memlekette rağbet görüyorsa ve bu işin uzmanları bunlara sessiz kalıyorsa, maalesef kuru kafalardan medet beklemiye devam edersiniz. Kafasında aklı, kalbinde iman ve şefkati İslamiye bulunmayan militanlar da elinde kılıçla kafa kesmeye devam ederler…
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ