Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

Mirac Kandili

“Ayetlerimizden bir kısmını O’na göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram’ dan alıp, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya seyehat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten ve her şeyi hakkıyla görendir.”(İsra:1)

Mirac: Hicretten bir buçuk sene önce Recep Ayının 27. gecesi,Cenab-ı Hakkın Haramdan Mescid-iemriyle Rasulü Ekremin(asm), Burak adı verilen manevi bir binekle Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksaya getirilip, orada iki rekat namaz kıldıktan sonra Cebrail (as) ile birlikte semalara yükselip bizzat Halık-ı Kainat’la perdesiz görüşüp konuşmasıdır.

O Yüce Peygamberin şefaatine nail olmak dileğiyle bu ulvi yolculuğu şöyle hülasa edebiliriz.

Mescid-i Haram’dan başlayan bu kutsal yolculukta, Cebrail(as) ile birlikte semavat tabakalarında her bir Peygamberle selamlaşarak devam etmiş ve “Sidret’ül-münteha” denilen yere varıldığında Hz. Cebrail: “Ya Muhammed! Artık bu noktadan sonraki makam, Allah ve Habibi’ne aittir” diyerek müsaade istemiştir.

Allah Rasulü(sav), “Refref” denilen bir vasıtayla ulvi seyahatine devam etmiştir.Arş,Kürsi,Cennet,Cehennem gibi varlıkları seyrettikten sonra,Rabbül’aleminin karşısında: “Ettehıyyatü lillahi ves’salavatü vet’tayyibat,” yani bütün tazimat, tekrimat,dille, bedenle ve malla yapılan her türlü ibadet yalnız Allah’a mahsustur, buyurarak selam verdi.Cenab-ı Hak’da bu selamı: “Esselamü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullahi ve berekatühü,” yani;Ey Şanı Yüce olan Habibim! Allah’ın rahmet, bereket ve selameti senin üzerine olsun, şeklinde karşıladı.Peygamberimiz de; “Esselamü aleyna ve ala ibadillahis’salihin”, yani; selam ve selametlik bizim ve Allah’ın iyi kulları üzerine olsun,buyurunca Cebrail ve bütün melekler bulundukları yerden şehadet getirmişlerdi ki, işte namazlarımızdaki tahıyyat budur.

Bundan sonraki husus,Habib ve Mahbub arasındaki sırdır. Peygamberimizin Mirac dönüşü ümmetine getirdiği hediyeler:

1-Cemal-i İlahi’ye kendi müşerref olduğu gibi, ümmetinin de göreceğini müjdelemiştir.

2-Beş vakit namaz bu gecede farz kılınmıştır.

3-Allah’a şirk(ortak) koşma hariç,mü’minlerin bütün günahlarının affı müjdesidir

4-Bakara Suresinin son ayetleri.

Mirac dönüşü yine inanan ve inanmayanları bekleyen bir imtihan daha yaşanmıştır.Ebucehil ve taifesi alay ederken, Ebubekirler de: “O ne söylüyorsa doğrudur,” diyerek imanlarında samimiyet ve sadakatini bir daha göstermişlerdir.

OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ