Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

MEVLİD-İ NEBİ (asm)

Şu kâinatın yaratıcısı, sahip ve mutasarrıfı bu kâinatı, bir gayeye matuf olarak yarattıktan sonra onu en ince detayına kadar tanzim ederek insanın yaratılışına uygun bir hale getirmiştir.

İnsan dediğimiz bu varlığı da pek çok esmasının tecelliyatına mazhar kılıp onu halife-i arz olarak tavzif etmiştir. Tarihi boyunca bu insanlık; külli bir ubudiyetle, bütün mahlûkatın yaratılış gayesine uygun bir şekilde tesbihatını temsilen Cenabı Hakka muhatap olmuştur. Cenabı Hakkın bu hitabı, yine insanlara temsil tarikiyle söz konusu olmuştur ki, bu hakikat peygamberler vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir.

Cenabı Hak, kâinatı irade sıfatının gereği olan kevni kanunlarıyla idare ettiği gibi, insanların da ( akıl ve şuur sahibi olduğu için) harekâtının tanzimini kelam sıfatının gereği olarak murat etmiştir. İşte insanlığı temsilen; konuşacağı, muhatap alacağı, emir ve yasaklarını bildireceği seçkin insanlarla da insanlığı idare etmiş ve Hz. İsa (as) dan sonra altı asırlık bir fetret devri yaşayan ve istikametini kaybetmiş insanlığa Miladî 571 yılında Hz. Muhammed (asm) i dünyaya göndermiş ve O’nu 40 yaşında da peygamber yapmıştır.

Evet, insanlık o zamana kadar hem kâinatın yaratılış sırrını unutmuş ve hem de kendini kaybetmiş, yani; nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun, bu dünyadaki vazifen nedir? gibi süallere cevap verecek mantığını kaybetmiş ve insanlığını unutmuş bir haldeyken, Akif’in dediği gibi: “On dört asır evvel yine bir böyle geceydi, çölden ayın on dördü bir öksüz çıkıverdi…”

İşte bu öksüz, insanlığın beklediği son peygamberdi. O’nun doğduğu gece kâinatı kaplayan zulmet perdesi yırtılmış ve cihan nur ile dolmuştu. O gece Kâbe’deki putlar devrilmiş, İran Kisra’sının sarayından on dört şerefe yıkılmıştı. Yine Sava’da takdis edilen küçük deniz kurumuş ve İstahrabad’daki, Mecusilerin bin senedir daima yaktıkları ateş sönmüştü. Semavatta kulak hırsızlığı yapan kâfir cinnilerin kulakları tıkanmış ve onlar yıldızlarla recmedilmişti. Sanki hem küre-i arz ve hem de semavat bayram yapıyor ve Hz. Muhammed’in (asm) dünyaya teşrifini alkışlıyordu.

Çünkü O: Ateşperestliği, nefisperestliği ve şehvetperestliği kaldıracaktı. Fars Saltanatını yıkacak ve İzn-i İlahî ile olmayan şeylerin kutsallığına mani olacaktı. Allah’tan başka hiçbir şeyin ibadete layık olmadığını ilan edecekti.

Evet, bugünün; maddeperest, nefisperest ve şehvetperest insanlığına, O’nun Nurunun yansımasını Cenabı Haktan istirham ile Kandilinizi tebrik ediyorum.

06.12.2016
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ