Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

MASKELERİ DÜŞÜRMEK

Zıtların içiçe geçtiği bir alemde yaşıyoruz. İyi ile kötü, hayırla şer, güzelle çirkin, menfaatle zarar, aydınlıkla karanlık… Bütün bunları çoğaltmak mümkündür.

İnsan fıtraten (yaratılışta) bütün bunları kabul ve tatbik edecek bir irade yeteneği ile donatılmıştır. Yani her iki tarafa da yönelik temayülleri insan iradesine bırakılmıştır ki neticesine katlansın.

Ama gel gör ki bu insan, iç ve dış tahriklerin (nefis ve şeytan) tesiriyle; benlik ve enaniyetini, maddî menfaatlerini ön plana alarak hiçbir sınır tanımadan öyle bir davranış sergiliyor ki dünyayı ateşe veriyor. İstikametten (zıvanadan) çıkmış akıl, öfke ve şehvet duygusunun insanları düşürdüğü çukurları tarihten günümüze ibretle seyrediyoruz. Ülkemizde 6-7 Ekim 2014 tarihlerinde de bunların nümunesini dehşetle seyrettik.

Bu nizam, intizam ve kural tanımayan insan müsveddelerini hizaya getirmek, maskelerini düşürmek, terbiye etmek ve bütün bunların tehlikelerinden toplumu korumak bir devletin aslî görevidir.

Son günlerde huzur, asayiş ve emniyetin tesisine yönelik olarak, devlet ciddî bir takım adımlar atarak, emniyet güçlerine olması gereken yetkileri vermeyi planlıyor. Fakat ne hazindir ki, bizim muhalefet ve bir kısım medya kuruluşları yine her zaman olduğu gibi bu tedbirlere de şiddetle karşı çıkıyor.

Bu muhalefete sorulması gereken bir takım sorular var. Eğer o sorulara muknî cevap verirlerse, ben de onlar gibi bu tedbirlere gerekli tepkiyi göstereceğim.

Soru: 1- Bu toplumun kahir ekseriyeti, sokak olaylarını tasvip ediyor mu?

2- Ticaret ve sanat erbabı iş yerlerinin veya atölyelerinin yanmasını alkışlıyor mu?

3- Ülke ekonomisi, özellikle turizm sektörü böyle bir karmaşadan ve maceradan istifademiz oldu diyorlar mı?

4- Bu olaylar sebebiyle ölenlerin akibetine ne diyeceksiniz? Bu ölenlerin yakınlarını teselli için elinizde ne gibi bir sihirli formül var?

Bu toplumda yaşayan bir fert olarak sessiz, büyük çoğunluğun sesine tercüman oluyorum. Yol iki gözüküyor: Ya bu şiddeti, yangını ve kaosu durdurursunuz ve durdurmak isteyenlere yardımcı olursunuz, ya da; bu yangın genişler, sizi de bizi de yakar, Allah korusun. Sahte bir hürriyet kahramanı rolü üstlenip şefkat ve merhameti sui istimal etmeyin. “Aç canavara muhabbet, onun iştahını artırır. Döner, bir de dişinin ve tırnağının kirasını ister” Bu toplumun huzurunu bozmaya niyetlenenlere azamî ceza verilmelidir ki, bu canavar ruhlu insanlar tahribe ellerini uzatırken bir değil, bin kere düşünsünler…
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ