Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

MARİFETNÂME

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin, çok veciz ve hikmetle dolu, bir ansiklopedi muhtevasındaki “Marifetnâme” isimli eserinin, birinci cildinde “Tefviznâme” başlığı altında, inanan insanlara teselli veren çok güzel ve manidar bir manzumesi vardır. Ben şahsen bazı hâdiselerin derûnuna akıl erdiremeyince bu şiiri hatırlar, okur ve teselli bulurum. Ve yine, son zamanlardaki hâdiseler sebebiyle bu manzûmeyi (tamamını olmasa da) okuyucularımla paylaşmak istiyorum.

Ancak, “tefvizin” manasını da burada arz edeyim. Tefviz: Bir işi veya bir faaliyeti gerçekleştirmeye niyetlenince, o işle ilgili bütün sebeplere başvurduktan sonra neticeyi Allaha bırakmak demektir.

TEFVİZNÂME

Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, Ârif anı seyreyler.

Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Sen Hakka tevekkül kıl, tefviz et ve rahat bul, sabreyle ve razı ol.

Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Kalbin O’na berk eyle, tedbirini terk eyle, takdirini derk eyle.

Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Hallâk-ı Rahîm oldur, Rezzâk-ı Kerim oldur, Fa’al-i Hakîm oldur.

Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Bil Kâd-ı hacâtı, kıl Âna münacatı, terk eyle muradâtı.

Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Bir işi murad etme, olduysa inad etme, Haktandır o, reddetme.

Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Hakkın olacak işler, boştur gamı teşvişler, ol hikmetini işler.

Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Hep işleri faiktır, birbirine layıktır, neylerse muvafıktır.

Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Dilden gamı dûr eyle, Rabbinle huzur eyle, tefviz-i umur eyle.

Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Sen adli zulüm sanma, teslim ol oda yanma, sabret sakın usanma.

Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Deme şu, niçin şöyle, yerincedir o öyle, bak sonuna sabreyle.

Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Hiç kimseye hor bakma, incitme gönül yıkma, sen nefsine yan çıkma.

Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Her dilde Ânın adı, her canda Ânın yâdı, her kuladır imdadı.

Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Naçar kalacak yerde, nagâh açar ol perde, derman eder her derde.

Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Her kuluna her anda, geh kahr-u geh ihsanda, her anda o bir şanda.

Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Az ye az uyu az iç, ten mezbelesinden geç, dil gülşenine gel göç.

Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Geçmişle geri kalma, müstakbele de dalma, hal ile dahi olma.

Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Bil elsine-i halkı, aklâm-ı Hak ey Hakkı, öğren edeb-i hulku.

Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ