Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

MADDÎ FELAKETLERİN ARDINDAN MANEVÎ ÇİÇEKLER AÇACAK

İmtihan için şu fani dünyaya gönderilen insanlar, hiçbir şeyin düzgün, yeknesak ve arzu ettikleri istikamette cereyan etmediğini göreceklerdir.

İnsan, hodgâm ve nefisperest olduğu için her hadiseyi kendi menfaati ölçüsünde değerlendirmekte, kendisine zararı varsa o şeye; kötü, şer ve çirkin nazarıyla bakmaktadır. Oysaki şu kâinatta hayır ve güzellik esastır. Şer ve çirkinlik ona tâbidir. Ve onların derecelerini artırmaya birer vesiledir.

Küllî manada bütün güzellikler ve hayırlar birtakım zorlukların, çirkinliklerin ve şer telakki edilen hadiselerin arkasından gelmektedir. Mesela; insanın, dünya dediğimiz şu âleme gelişi, doğum esnasında çektiği sıkıntıların sonucudur. Yine, Hz. Yusuf’un (as) Mısır’a sultan oluşu, Zeliha ile evlenmesi, babası ve kardeşlerine kavuşması; kardeşleri tarafından atıldığı kuyu ve Zeliha’nın iftirası yüzünden zindan yoluyla gerçekleşmiştir.

Şu anda yaşadığımız ve içinde bulunduğumuz mevsim şartlarını zahiren çirkin ve şer gibi telakki edenler şunu idrak etsinler ki; bu eksilerde cereyan eden hava şartları bahardaki açacak çiçeklerin çekirdeklerinin çatlamasına vesile olacaktır. Ve yine (arzu edilmez ama), deprem gibi, sel gibi ve hatta terör gibi maddî felaketlerin arkasında; toplumsal birliğimizin, beraberliğimizin ve yardımlaşmamızın yani, uhuvvet ve muhabbetimizin tesisi ve tahkim edilmesi vardır. Yani, bu felaketler bu çeşit hissiyatımızın ortaya çıkmasına vesile olmaktadır.

Burada, bu kutsal vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna hayatını feda edenlerin, Cennet’te açacak birer manevî çiçekler olduğunu iman gözüyle görüyoruz. Demek oluyor ki; hiçbir şey kolaylıkla elde edilememektedir. Her şeyin bir bedeli vardır. Dünyanın en güzel yerinde yaşamanın da elbette bir bedeli olacaktır.

Her bir karış toprağı şehit kanıyla sulanmış bu vatanı üç-beş çapulcuya peşkeş çekemeyiz. Hem içeriden ve hem de dışarıdan bir sürü ihanet şebekeleriyle mücadele devam etse de, her gün canımız yanıp kanımız aksa da, bu memlekette bu ay-yıldızlı bayrak inmeyecek ve bu ezan susmayacaktır biiznillah!

Bu istikametteki; azim, sebat, cesaret ve metanet devam ettikçe ve bu küllî sadaka (maddî-manevî) Rızasına uygun bir şekilde ifa edildikçe her türlü maddî kayıplar manevî çiçek açacak ve Allah’ın izniyle yeryüzü gülistana dönecektir…
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ