Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

(Kutlu Doğum Haftası Münasebetiyle) NUR-U MUHAMMEDİ (asm)

‘Muhakkak ki biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.’

(Enbiya: 107)

Kainatın yaratılış sebebi ve ilk harcı Nur-u Muhammedi’dir. (asm)

Çünkü’ Sen olmasaydın ben bu alemi yaratmazdım’ buyuran Cenab-ı Hak, kainatın yaratılışına sebep gösterdiği zatın ilk defa nurunu yaratmış ve o nuru bu kainatın aslı ve esası olarak halk etmiştir.

Zira; şu kainata muazzam bir kitap nazarı ile bakılırsa, Nur-u Muhammedi o kitabın katibinin kaleminin mürekkebidir.

Eğer bu alem büyük bir ağaç farz edilirse o zaman Nur-u Muhammedi, onun hem çekirdeği ve hem de meyvesi olur.

Yine bu alem cismani ve canlı bir varlık kabul edildiğinde, Nur-u Muhammedi onun ruhu olur.

Eğer büyük bir insan tasavvur edilirse o zaman da, Nur-u Muhammedi onun aklı olur.

Ve şu kainat haşmetli bir saray tahayyül edilirse işte o zaman, Nur-u Muhammedi o saraydaki her türlü antika sanatları ve sarayın mahiyetini tarif edici bir tellal, bir münadi, bir teşrifatçı ve bir rehber olur ki, bütün mahlukatı o saraya davet ediyor ve o sarayın sahibini tanıttırıyor. Ona iman ve inkıyat etmeyi o mahlukattan temenni ve rica ediyor.

Nur-u Muhammedi, Hikmet-i Ezeliye ve Kudret-i Rabbaniye’nin tasarrufuyla Hakikat-ı Muhammediye’yi de ihtiva ederek bu aleme geldiği vakit ve hele bu hakikatin gereğini yapmak üzere risaletini tebliğ ettiğinde kainatın bütün unsurları O’nu alkışlamış ve adeta O’na medyun-u şükran olarak ellerinde birer mucize ile O’na, ‘Hoş geldin’ demişlerdir.

Evet, kainatın efendisi ve Habibullah olan Rasul-i Ekrem (asm) aleme teşrif edip kainatın Haliki tarafından tavzif edildiğinde; kainatın bütün unsurları O’nun getirdiği hakikatle alakadar olması hasebiyle her birisi, O’nun nuru ile mahiyeti anlaşılmış, hikmeti ortaya çıkmış ve kemalini bulmuştur.

Bugün, kainatta mevcut olan; cemadattan nebatata, hayvanattan insanlık alemine kadar; güzellik, iyilik, hayır, şefkat, merhamet ve kemalat namına her ne varsa işte o Nur-u Muhammedi’nin bir yansımasıdır.

İnsanlık bugün, bu insani değerlere ulaşmak istiyorsa ve mefhum-u muhalifiyle; cinayetten, terörden, şiddet ve vahşetten uzaklaşmak istiyorsa işte Nur-u Muhammedi ve Hakikat-ı Muhammedi’yi (asm) idrak edip onunla iç içe yaşamak mecburiyetindedir. Ta ki, şu dünyada umumi bir sulh ve huzur temin edilsin.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ