Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

(Kutlu Doğum Haftası Münasebetiyle) NÛR-U MUHAMMEDÎ (asm)

“Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya:107)

Muhterem Müslümanlar!

Kâinatın yaratılış sırrı, hikmeti ve hakikatı olan “Nûr-u Muhammedî” (asm) kainatın bütün hakikatlarıyla alakadar olduğu için, bütün âlemler o nurdan hissedar olduğundan veya başka bir ifade ile bütün âlemler, O’nun getirdiği nur ile gerçek mahiyetine kavuştuğu için her biri, O sebeb-i hilkat-i âlemi alkışlamış ve O’na hoşâmedi etmişlerdir.

Peygamberimizin (asm) risaleti umumî olduğu için, kâinatın hemen her nev’i O’nun birer mucizesine mazhar olmuştur.

Evet, Rasulü Ekrem(asm) âleme teşrif edip ve küre-i arzın ahalisi olan nev-i beşere meb’us olarak geldiği ve umum kâinatın Halikı tarafından, umum kâinatın hakaikına karşı alakadar olan envar-ı hakikat ve manevi hediyeyi getirdiği vakit; taştan, sudan, ağaçtan, hayvandan ve insandan tut.. ta aydan, güneşten, yıldızlara kadar her taife, kendi lisan-ı mahsusiyle ve ellerinde birer mucizesini taşımasıyla, O’nun nübüvvetini alkışlamış ve O’na hoş geldin demişlerdir.

O’nun mahiyetini anlıyabilmek için, O’nun mübarek bir uzvuna Yüce Rabbimizin ihsan ettiği harikaları görünce vücudunun ve varlığının, kâinatın sahibi yanında ne kadar ehemmiyetli olduğunu anlıyoruz.

Evet; O’nun elleri yerine göre on musluklu çeşme olup susuz kalmış bir orduyu sulaması, avucunda küçük taşların tesbih etmesi, Bedir Savaşında düşmana atılan gülle ve bombaya vasıta olması, aynı elin hasta ve yaralılara şifa kaynağı olması, celal ile kalktığında ise ayı iki parça etmesi gösteriyor ki, bu Zat’ın bir tek eli, böyle acip mucizata mazhar ve medar olsa; O Zat’ın, Halik-ı Kâinat yanında ne kadar makbul olduğu ve davranışında ne kadar sâdık olduğu ve o el ile biat edenler, ne kadar bahtiyar olacakları, bedahet derecesinde anlaşılmaz mı?

Cenabı Hak, bizleri O el ile biat edenlerden ve O’nun izinde gidenlerden ve Sünnet-i Seniyyesine azamî derecede ittiba eden bahtiyarlar zümresine dahil eylesin.Ahirette de, O’nun ümmetim ve kardeşlerim diye sahip çıkmasını nasip eylesin.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ