Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

KURBAN VE HİKMETİ

“Kurban: Allah rızası için, O’nun emrine imtisal etmek üzere, yine O’na yakınlık niyetiyle kesilen ve belli vasıflara sahip olan hayvandır.”

Senenin belli günlerinde yapılan bu ibadet, aynı zamanda insanın Rabbi katında, O’na halis bir kul olmanın da bir nişanesidir. Çünkü O’nun ihsan ettiği bir nimetin yine O’nun emriyle yüzlerce hikmete matuf olarak kesilmesi çok ciddi manada kulları için bir imtihan olmuştur.

Her Mümin makamına ve derecesine göre Hz.İbrahim’den (as) başlamak üzere bu imtihana tabi tutulmuştur.

İnsanlık ve Peygamberler tarihini tetkik ettiğimizde, dikkatimizi çeken çok önemli bir hususun altını çizmek istiyorum. Cenab-ı Hak, Peygamberleri insan topluluklarına gönderirken onların pek çok vazifesinin yanında iki önemli görevle Peygamberleri tavzif etmiştir.

Bunlardan birisi: İnsanlığın maddi terakkilerinde rehber olup gösterdikleri mucizelerle onların hayatını kolaylaştıracak harika icraatları öğretmek. İkincisi ise ; İnsanların manevi hayatında rehberlik etmek ki, onları batıl itikatlardan koruyup, maddi ve süfli şeylerin esaretinden kurtarmaktır.

Bu konuyla alakalı olarak insanlığa örnek olması bakımından Kur’an da pek çok mesajlar verilmektedir. Kur’an-ı Kerim özellikle tarihi hadiseleri anlatırken bunları sadece bir hikaye olsun diye anlatmıyor. Bu küçük hadiselerin arkasında nice hikmetli ve esrarlı hakikatler gizlendiğini bize ibretlerle ders veriyor.

Mesela; .bunlardan birini konumuzla da yakından alakalı olduğu için burada nakledelim.

Bakara Suresi (67-71. ayetleri)nde anlatılan Hz.Musa (as) ile kavmi arasında geçen tarihi bir olay yukarıda izah etmeye çalıştığımız hakikati harika bir şekilde ortaya koymaktadır.

Olay şu: Yine hatırlayın ki, Musa, kavmine “Allah size bir inek kesmenizi emrediyor” demişti. Onlar “Sen bizimle alay mı ediyorsun?” dediler. Musa ise “Cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım” dedi.

(Bunun üzerine) “Rabbine bizim için dua et de onun nasıl bir inek olduğunu bize açıklasın” dediler. Musa, “Allah buyuruyor ki” dedi “o ne çok yaşlı, ne de çok genç, orta yaşlı bir inektir. Artık size emredileni yapın.”

( Kavmi ) “Rabbine bizim için dua et de rengini bize açıklasın” dediler. Musa, “Allah buyuruyor ki,” dedi, “o rengi sapsarı, görenlerin pek hoşuna giden bir inektir.”

Onlar yine “Rabbine bizim için dua et de bize onun mahiyetini iyice açıklasın,” dediler. “Çünkü buna benzeyen pek çok inek vardır, hangisini keseceğimizi bilemiyoruz. İnşallah bundan sonra onu bulmaya muvaffak oluruz.”

Musa, “Allah buyuruyor ki,” dedi, “o boyunduruğa koşulup toprak sürmemiş, ekin sulamamış, kusursuz, hiçbir karışık rengi olmayan biri inektir.” Onlar “şimdi bize tam bir açıklık getirdin” dediler. Onu bulup kestiler, fakat az kalsın bunu yapamayacaklardı.

İşte Kur’an-ı Kerim Peygamberlerin (as) kıssalarını anlatırken veya tarihi hadiseleri nazara verirken o cüz’i hadiselerin arkasında külli bir takım düsturları ibretamiz bir şekilde kıyamete kadar yaşayacak insanlara ders veriyor.

O tarihte Afrikada ki Büyük Sahra’nın komşuluğunda yaşayan bir millet için Nil Nehri, onun vasıtasıyla yapılan ziraat ve “ziraatın vasıtası olan öküz ve onun anası olan inek,” Beni İsrail’in kutsalları olmuş ve onları mabut ittihaz etmişlerdi.

Cenab-ı Hak’ta, hiçbir şeyin mabudiyete layık olmadığını onlara göstermek için, bir Peygamberi vasıtası ile bir ineğin kurban edilmesini emrediyor. Ta ki “Bakarperestlik” mefkuresini onların zihinlerinden çıkarıp atsınlar diye.

Evet; maddenin, paranın, servetin hükümferma olduğu günümüzde, sadakanın, zekatın ve kurbanın daha da önem arz ettiğini, fani şeyleri bekaya tebdil etmenin en önemli vasıtalarından birinin de kurban olduğunu bilmemiz gerekmektedir.

İbadetleri bu şuurla yaparsak inşallah maksat hasıl olur.

Kurban ibadetinizin kabulünü, bayramınızın da bütün insanlığın huzur ve saadetine vesile olmasını yüce Rabbimizden temenni ve niyaz ediyorum.Tarih : 19.12.2007
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ