Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

Kurban ve Bayram

Yüce Allah’ın emriyle; O’nun rızasını kazanmak niyetiyle, belli özellikleri taşıyan ve belirli bir zamanda kesilen hayvana kurban diyoruz.
Kurban; Allah’ın emriyle, O’nun yaratıp insana verdiği hayvanların kesilmesiyle kullarının kendisine yaklaşmasına vesile olan bir ibadet şeklidir.
Kurban; Allah’tan başka hiçbir varlığın kutsal sayılamayacağını ve mabut ittihaz edilemeyeceğini göstermesi bakımından da halis bir ubudiyettir.
Kurban; kâinatın yaratıcısı tarafından şu kâinatta her şeyin insanın istifadesine sunulduğunu göstermesi bakımından da çok önemli yeri olan bir ibadettir.
Zira kurbanın tarihine baktığımızda, insanlık zaman içerisinde nübüvvet yolunu terk edip sapkınlığa maruz kaldığında nasıl elleriyle yaptıklarını putlaştırıp, menfaat sağladıkları şeyleri kutsallaştırıp sonra da onlara taptıklarını hayretle müşahede ediyoruz.
Eski Mısır’da yaşayan ve öküzü, ineği, onun yavrusu buzağıyı mabut kabul eden bir takım insan topluluklarını, hatta İsrail oğullarının da bunun tesirinde kaldıklarını Kuran-ı Kerim bize ifade etmektedir.
Bu sebepledir ki; Cenabı Hak Hazreti Musa’ya: “Kavmine söyle, bir ineği kurban etsinler” derken, onların dem ve damarlarına karışan bakarperestlik mefkûresini kesip atmak istiyor. Bu günün medeni dünyası Hintlilerle alay ederken, Kuran’ın bu emrinin ne kadar şümullü olduğunu ve insana, kâinattaki her şeyin musahhar olduğunu belirtmesi bakımından çok büyük bir önem taşıdığını anlatmaktadır.
Kurban; Yüce Yaratıcının emrinin her şeyden önce geldiğini ve O’nun bu konularda da insanları nasıl bir imtihana tabii tuttuğunu anlatır. Hz. İbrahim’in, oğlu İsmail’i kurban etmesi olayından tutun da bugünün insanlarına, kırmızı develeri ve güçlü boğaları O’nun rızası için kesmelerinin bir sırrı imtihan olduğunun işaretidir.
Bu konularda da, şefkat hislerini suiistimal ederek, insan sevgisi yerine hayvan sevgisini ön plana çıkarıp bu ibadete karşı çıkanlara karşı da, bu günün mümini bu ibadetle ciddi bir imtihana tabi tutulmuştur.
Büyük ve umumi musibetler, yine büyük ve külli ubudiyetle ve büyük sadaka ile telafi edilebilir.
Bu münasebetle, Cenabı Haktan niyazımız odur ki; i’layı kelimetullahı hedef ittihaz eden bu millet, bu toprağı vatan yapmak için sadaka mahiyetinde çok büyük çapta can ve kan feda etmiştir ve hala da feda etmektedir. Bu günler hürmetine bu külli ve kutsi sadakamızın kabulüyle, bu günden sonra kan dökülmesin. İşte o zaman hakiki bayramımız olur. Biz de o zaman birbirimizin bayramını kutlarız.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ