Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

Kurban Bayramı

“Şüphesiz ki Biz sana Kevser’i verdik.Öyle ise Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.Asıl nesli kesik olan, sana düşmanlık edenin tâ kendisidir.”( Kevser:1-3)
Muhterem Müslümanlar!

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (asm) erkek çocukları vefat edince bir kısım müşrikler bunu bir kusur sayarak Peygamberimiz için “nesli kesik” diye dil uzatmışlardı. Bu mübarek sure ise; asıl nesli kesik olanların, dünyada ve ahirette hayırla anılmaktan mahrum kalanların, Peygamberimize dil uzatan müşrikler olduğunu bildirmekte, Peygamber efendimize ise, Cennette Kevser Havuzunun ihsan edildiğini müjdelemekte ve kurban kesmeyi emretmektedir.

Kurban, Allah’a yakınlık maksadıyla, halis bir ubudiyet niyetiyle, belli vakitte, belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Kurban ibadeti, farklı şekillerde de olsa bütün dinlerde mevcuttur.Tarihi ise Hz. İbrahim’e kadar gitmektedir.Nitekim Tevrat ve Kur’anda da ifade edildiğine göre, Hz.Musa zamanında İsrailoğullarından; sağlam, kusursuz, boyunduruk vurulmamış, orta yaşlı ve rengi hoş bir ineğin kurban edilmesi emredilmiştir.
Bütün bunlarla, Allah’tan başka hiçbir şeyin tapılmaya layık olmadığı, O’nun emri ile en çok sevilen şeylerin dahi feda edilmesiyle insanların bir imtihana tabi tutuldukları ifade edilmektedir.

İslam Dininde ibadetlerin en önemli sebep ve gerekçesi o ibadeti, Allah’ın emretmiş olmasıdır. Bununla birlikte insanın ferdî ve toplumsal hayatına yönelik çok önemli hususiyetleri vardır.Mü’minler bu ibadeti yaparken hem kendilerine verilen nimetlerin şükrünü ifa ederler ve hem de muhtaçların yardımına koşarak İslam kardeşliğinin pekiştirilmesine vesile olurlar.

Bu ubudiyetin ulviyetini ve kudsiyetini Allah Rasulü (sav) nün şu ifadelerinden anlıyoruz: “Kim imkanı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın!” Yine bir başka hadisinde: “Kişi, Allah katında, Kurban Bayramında kurban kesmekten daha sevimli bir amel işlememiştir. Zira o kurban kıyamet gününde; boynuzları, kılları ve tırnakları ile gelecektir. Kurbandan akan kanın damlası yere düşmeden, Allah katındaki bir mekana düşer. Gönülleriniz kurban kesmeniz sebebiyle hoş olsun,”buyurmuşlardır.

Sevinçleriniz, muhtaçları ve felaketzedeleri unutmanıza sebebiyet vermesin. Bayramınız mübarek olsun. Arefe günü sabah namazında başlayıp Bayramın 4. günü ikindide bitecek olan “teşrik tekbirlerini” unutmayalım.

24.10.2012
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ