Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

KORONAVİRÜS ve ALMAMIZ GEREKEN DERSLER

“Musîbet-i âmme, ekseriyetin hatasına terettüp eder.”

Konuyla ilgili Yüce Kitabımızdan birkaç ayetin mealini verelim:

1-“Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.”(Bakara:195)

2-“Göklerin ve yerin anahtarları (mutlak hükümranlığı) O’nundur.”(Zümer: 63)

3-“Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır. Onları O’ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir. O’nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez…” (En’am: 59)

4-“Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez.”(Müddessir:31)

Cenabı Hakk’ın; ilmiyle, iradesiyle, takdir edip halk ederek bizleri ve bizim dışımızdaki mahlûkata tahsis ettiği şu kâinatın, dünya dediğimiz çok küçük bir bölümünde, birçok varlıkla birlikte yaşıyoruz.

Nasıl ki sosyal hayatımızda birbirimizle münasebetimizi temin ve tanzim eden bir takım sosyal kurallar (örf, adet, gelenek, görenek, kanunlar vb.) mevcutsa, Cenabı Hak da, şu küre-i arzda birlikte yaşadığımız varlıklarla münasebetimizin düzgün bir şekilde cereyanını temin etmek üzere bir takım kurallar koymuştur. Maalesef, insanoğlu egoist hissiyatının tesiriyle devamlı bir surette bu kuralları çiğneyip bu varlıklar arasındaki muntazam dengeyi kendi lehine çevirmekle bu nizamı altüst etmiş ve böylece mukadder akıbetini hazırlamıştır.

Havaya saldığı gazlarla atmosferin, suya bıraktığı atıklarla nehir ve denizlerin kirlenmesine vesile olan insanlık, kendi dışındakilere hayat hakkı tanımamakla ve kirli elini her yere uzatarak; biyolojik, ekolojik ve jeolojik dengeyi tahrip ederek düşmanlarını çoğaltmıştır.

İşte buyurun! En zayıf ve en gizli düşmanla, en zayıf yerinizden hiç ummadığınız bir zamanda vuruldunuz.

Ey insanlık! Aklınızı başınıza alın. Bu imtihandan elbirliği ile kurtulmanın yollarını arayın, bulun…

Ve bu size ders olsun… Kâinatın düzgün dönen çarklarına müdahale etmeyin. Aksi takdirde bu çarklar arasında ezilirsiniz. Şu küçücük dünyada komşularınızla iyi geçinin. Elinizle kıyameti celbetmeyin…

OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ