Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

Kanada mektupları -5-

Bütün Kutsal Kitaplarda insanın kıymet ve ehemmiyetinden bahsedilir. Kur'an-ı Kerim’de de Cenab-ı Hak:"Biz insani en güzel bir biçimde yarattık.. Bütün kainatı onun emrine verdik..Her şeyi onun istifadesine sunduk.." tarzında pek çok ayetle insanın kutsiyetini,şerefini,kıymet ve ehemmiyetini ifade etmektedir.

İşin hakikati de gerçekten öyle değil midir?

Cenab-ı Hak adeta insanı kainatın ortasına koymuş,bir halıda veya bir sanat eserindeki merkezi bir nakış, nasıl ki çevresindeki atkı ipleriyle güzelliği ve kemalati ortaya çıkarsa,aynen öylede kainatın her bir tarafından insanin imdadına koşturulan her bir unsur insanin kemalatına hizmet etmektedir.Adeta onun rahat ve huzuru için bir yarış halindedirler.

İşte aklı başında olan insanlar bu sırrı çözdükleri için, ortak bir aklın etrafında birleşmiş ve nerede insan için bir güzellik varsa onu almış ve memleketlerinde tatbik etmektedirler.

İnsanların tabii ve fıtri ihtiyaçlarını da insanca, hak ve adalet ölçüleri içinde çözmeye çalışıyorlar.

Şehirlerin kuruluşlarına bakıyorsunuz, Yozgat’taki şehircilik anlayışı ile mukayese ediyorsunuz, burada yasayan insanların neden uzun yaşadıklarına mantıken ulaşıyorsunuz.

Biz Calgary'nin Saddlebrook semtinde oturuyoruz. Yani buralar yeni yerleşime açılmış yerler. Önce ellerinde haritalarla yetkililer geliyor. Ağır is makineleriyle arazi düzleniyor. Kanalizasyon, elektrik, telefon, su, doğalgaz tesisleri için aynı anda çalışmalar başlıyor.

Müteahhitler plan ve projelerini sunuyor, onaydan sonra inşaatlar başlıyor. Bir haftada bakıyorsunuz ki bir mahalle meydana gelmiş. Yollar geniş, evlerin hepsinde birden fazla garaj var. İnsani rahatsız edecek hiçbir görüntü yok. Trafik son derece rahat, bizim ev hanımları bile burada rahatlıkla araba kullanıyorlar.

İnsanlara, zaaf ve aczleri nispetinde daha fazla himayet gösteriliyor. Çocuklara, yaslılara ve kadınlara daha çok şefkat gösteriliyor. Bir canlının hâke-i hayatini korumak için herkes seferber oluyor."Fok katliamı hariç".Onu da derisinden istifade için devlet kontrolünde belli bir zaman diliminde yapıyorlar. Onun dışında tavşanlarla ceylanlarla içice yaşıyorsunuz.

Hayvandan da ziyade önemli olan insan ve insan hayatı. Madem her şey ona endeksli, onu huzurlu kılmak için bütün tedbirler alınıyor.

"Bizde, insani esir ettiğimiz bazı soyut kavramları bunlar insanin emrine vermişler ve bundan da gurur duyuyorlar."

Kimse makam ve mevkiine bakarak bir alt tabakadakine zulmetmiyor.Makam ve mevkilerini her yönüyle insanlara hizmette kullanıyorlar.Kılık-kıyafetinden dolayı hiç kimse kınanmıyor ve ayıplanmıyor.Kimse kimsenin işini ve mesleğini beğenmemezlik yapmıyor.Ben,ülkemde yakınlarımdan birine bir iş önermiştim de,"koca mühendis o işi yapar mı"diye reddetmişlerdi.

Şimdi burası üniversite mezunu,dil bilen göçmen kabul ediyor.Gelenler de her iste çalışıyorlar.Tahsilsiz ve vasıfsız insanların bu dünya sahnesinde veya sofrasında yerleri yok.

En kolay da Doğu Bloğu ülkelerinden gelen göçmenler iş buluyor.Tahsil ve dil büyük avantaj.

Bir de Güneydoğu Asya ülkelerinden (özellikle Çin ve Hindistan) gelenler, iş farkı gözetmeden,ücretine bakmadan buldukları işi hemen kapıyorlar.Bu arada "kut'u layemut"(ölmeyecek derecede) seviyesinde yasadıkları için iyi para biriktiriyorlar.Son zamanlarda onları etkileyen en önemli olay pirinç fiyatlarının yükselmesi. Zira bir çuval pirinçle birkaç ay idare ediyorlar. Herkesin bir gayesi ve ideali var. Her şey kemaline doğru yol alıyor. Önemli olan insanca yaşamak değil mi?Tarih : 19.05.2008
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ