Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

KADİR GECESİ

“Biz Onu Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesinin ne olduğunu bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail her bir iş için Rablerinin izniyle yeryüzüne iner. Tanyeri ağarıncaya kadar o gecede selamet vardır.”(Kadir:1-5)

Muhterem Müslümanlar!

“Kadir”: Güç, kudret, azamet, kaza, takdir, şeref ve tazyik demektir. Cenabı Hakkın kudret ve azametini gösterip, o gece küre-i arzın meleklerle dolup taşması ve o geceye özel bir önem verilmesi sebebiyle hakkında bir sure nazil olduğundan Leyle-i Kadir unvanına layık olmuştur.

Leyle-i Kadir, her ne kadar Ramazan Ayı içerisinde gizlenmiş ise de, Alemi İslam’da bütün ümmet Ramazanın yirmi yedinci gecesini “Kadir Gecesi” olarak kutlayıp değerlendirmektedir. Bu sebeple bu geceye olan teveccühü inşallah Cenabı Hak boş çevirmeyecektir.

Kuran-ı Kerim bu gecede nazil olmaya başlamış, dolayısıyla yeryüzü Kur’anla şereflenmiş, kainatın aklı-ruhu ve fikri yerli yerine oturmuş, insanın mahiyeti ve kıymeti onunla anlaşılmıştır. Bu sebeple bu geceye Kur’an Gecesi de denilebilir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (ASM), bu gecede: “ Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.” Diye dua edilmesini tavsiye etmiştir. Yine: “ Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükafatını da Cenabı Haktan bekleyerek ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır,” buyurmuşlardır.

Ramazan-ı Şerifte amellerin sevabı bire bindir. Kur’an-ı Hakîmin, nassı hadisle her bir harfinin on sevabı var; on hasene sayılır, on meyve-i cennet getirir. Raman-ı Şerifte her bir harfin on değil bin ve Ayet’ül kürsi gibi ayetlerin her harfi binler, Ramazanın cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadirde otuz bin hasene sayılır. Evet, her bir harfi otuz bin baki meyveler veren Kur’an-ı Hakîm, öyle bir şecere-i tûbâ hükmüne geçiyor ki, milyonlarla o bâki meyveleri, Ramazanı Şerifte mü’minlere kazandırıyor.

İşte, uhrevî ticaret için dünyaya gönderilen insanlara Cenabı Hak, çok büyük fırsat ve imkanlar bahşetmiştir. Bunların en büyüklerinden biri de şüphesiz ki “Leyle-i Kadir”dir. Zira hakikatiyle değerlendirildiğinde ehl-i imana seksen üç senelik manevî bir ömür kazandırmaktadır. Bu sebeple, bu geceyi mümkün oldukça uyanık geçirmek; Kur’anla, namazla, dua ile ve tevbe-istiğfarla değerlendirmek, inşallah çok büyük manevî kazançlar sağlayacaktır.

Bu gece hürmetine Cenabı Hak, bütün mazlum milletleri zalimlerin zulmünden kurtarsın İnşallah! Dua edelim…
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ