Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

Kadir gecesi

“Biz O’nu Kadir Gecesinde indirdik.Kadir Gecesinin ne olduğunu bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır.Melekler ve Cebrail o gecede her bir iş için Rablerinin izniyle yer yüzüne iner.Tanyeri ağarıncaya kadar o gecede selamet ve esenlik vardır.”(Kadir:1-5)

Muhterem Müslümanlar!

Zamanlar ve mekanlar, içlerinde vukua gelen hadiseler sebebiyle kıymet ve ehemmiyet kazanırlar.Nasıl ki, Kudret-i İlahiye meyvedar bir ağacı bir çekirdekte muhafaza ediyorsa,aynen öyle de; bazı zamanlar vardır ki işte o çekirdek gibi, pek çok ve uzun zamanda kazanılan semereyi kısa bir zaman diliminde (o zamanı değerlendirene) kazandırıyor.

İşte Kadir Gecesi, bu hakikatin mukaddes ve müşahhas bir ifadesidir. Mübarek Ramazan Ayının ve senenin en mübarek gecesidir.Kur’an Ayetlerinin ilk defa Peygamberimize(asm) gelmeğe başladığı gecedir.

Kadir; güç yetirmek, hüküm,kaza,takdir,şeref, azamet ve tazyik demektir.Çünkü her hikmetli iş bu gecede takdir edilmiştir.Bin aydan hayırlıdır.Yer yüzü adeta meleklerle dolup sıkışır.Bu geceyle alakalı müstakil bir sure nazil olmuştur.

Bu geceye has bir ibadet şekli olmamakla birlikte, bu gece; dua, tevbe-istiğfar, Kur’an tilaveti, nafile ve kaza namazlarıyla ihya edilmelidir.

Allah Rasulü(sav), bu gecede “Allahım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet” diye dua edilmesini tavsiye etmiştir.

Yine bir başka hadiste: “Her kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir Gecesinde kalkar ve ibadet ederse, geçmiş günahları mağfiret olunur.Herkim de Ramazan orucunu inanarak ve sevabını Allahtan umarak tutarsa, onun da geçmiş günahları affedilir,” buyrulmaktadır.

Evet,Ramazanın 27. gecesinin Leyle-i Kadir olmak ihtimali çok kuvvetli olmasından bir kısım Müctehid o geceye Leyle-i Kadri tahsis etmişler, hakiki olmasa da, madem ümmet o geceye o nazarla bakıyor, inşallah hakiki hükmünde kabule mazhar olur.

Ramazan, başlı başına bir uhrevi çarşı ve Pazar ayıdır.Aklı başında her bir mü’min, dünyaya gönderiliş sırrını ahlayan her Müslüman bu pazardan azami derecede istifade etmenin yollarını aramalıdır.

Bu fırsat ancak senede bir defa ele geçmektedir. Bilelim ki elimizden kaçmasın.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ