Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

Kadınlar Günü Münasebetiyle) ITRATA UYGUN YAŞAMAK

‘Ey iman edenler! Kadınlarınızla, haklarını gözeterek güzellikle geçinin. ‘ (Nisa: 19)

Aklı başında olan her insan, çevresinden başlayıp ufka ve semavata doğru yüzünü çevirdiğinde şu kainatın muazzam bir şekilde; intizam, insicam ve düzen içinde olduğunu fark edecektir.

Yine; buluttan yağmura, arıdan bala, inekten süte ve çekirdekten meyvedar ağaca kadar O Yüce Kudretin tezahürlerini müşahede etmekteyiz.

Şu kainatı böylece, sebepler arkasında fizik kanunları ile idare ettiği gibi, insanların toplumsal hayatının idaresinin de kurallarını ilahi fermanlarıyla, peygamberleri vasıtasıyla onlara bildirerek akıl ve iradelerine bir yücelik kazandırmıştır.

İnsan neslinin dünya hayatında sağlıklı bir şekilde devamı için onu ‘Çift olarak yarattığını’ (Nebe: 8) ifade eden Yüce Yaratıcı eşlere de birbirleriyle iyi geçinmelerini emir buyurmuştur.

Allah Rasulü (sav) de : ‘Sizin en hayırlınız eşlerine karşı en hayırlı olanınızdır,’ der.

Yine, bazı kadınların gelip Peygamberimizin eşlerine kocalarının kendilerini dövdüğünü şikayet edince; Hz. Peygamber ( asm) : ‘Bazı kadınlar kocalarından şikayet ediyorlar. Muhakkak ki eşlerine eza, cefa verenler hayırlı insanlar değildir,’ buyurmuştur.

Konuyla ilgili, yani kadın hakları yönünden İslam dininin ortaya koyduğu prensipler, insanın gerek ferdi ve gerekse toplumsal hayatı bakımından çağdaş hukuk normlarının ve geleneksel hayat tarzlarının çok çok üzerindedir.

Kadınların hiçbir hukukunun olmadığı, kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, efendisi tarafından öldürüldüğünde herhangi bir ceza-i müeyyidesinin olmadığı bir devirde İslam dini, kadını alıp ona bir şahsiyet kazandırıyor, erkeği ile eşit şartlarda bir aile kurduruyor ve ona ‘Ana’ dedirmek suretiyle bir şefkat kahramanı payesini veriyor. Allah’a imandan sonra da anaya itaati emrediyor. Cenneti kazanmanın yolunun onun rızasından geçtiğini söylüyor.

Her şey yerli yerinde olursa güzeldir. Bugün kadına değer verelim derken; onları; töre cinayetleriyle, fuhuş ticaretiyle ve her türlü reklam aracı olarak kullananların kadın hakları ve saygısı konusunda samimiyetlerini sorgulamak gerekiyor.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ