Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

İSLAMOFOBİ ve TEMİZLİK DİNİ-İSLAM-2

Avrupa’nın zekâ tarlasında yetişen filozof ve devlet adamlarından meşhur Prens Bismark’ın, Peygamberimiz hakkındaki o tarihi beyanatını burada bir daha hatırlayalım: “Sana muasır bir vücut olamadığımdan dolayı müteessirim ey Muhammed (asm)!”

Yine Alman âlimlerinden Jochaim Du Raf (Yohaim Dü Raf) Kur’anın insan sağlığına verdiği ehemmiyetten bahsederken şu sözleri söylüyor:

“İslamiyetin, şimdiye kadar Avrupa muharrirlerinden hiç birinin nazar-ı dikkatini celb etmeyen bir safhasını bahis mevzu etmek istiyorum. İslamiyetin bu safhası, onun sıhhati muhafaza için vukubulan emirleridir. Evvela şunu itiraf etmem lazımdır: Kur’an bu nokta-i nazardan bütün dini kitaplara faiktir. Kur’anın tarif ettiği basit fakat mükemmel sıhhî kaideleri nazar-ı dikkate alırsak; bu mukaddes kitap sayesinde, bütün dünyanın bazı kısımlarıyla; haşarat mahşeri olan Asya’nın, müthiş bir tehlike olmaktan kurtulduğunu görürüz. Müslümanlık; nezafeti, temizliği, nezaheti, bütün saliklerine farz etmekle, birçok tahripkâr mikropları imha etmiştir.”

Ey Almanya! Mevcudiyetiyle iftihar ettiğiniz şu bilim adamlarınızı bir daha dinleyin! İslam ve Kur’an hakkındaki peşin fikirlerinizden vazgeçin! Hak ve hakikate yaklaşın. Zira aklın, vicdanın, insanlığın, adalet ve faziletin yani, medeniyetin gereği budur.

 

OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ