Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

İSLAMOFOBİ ve TEMİZLİK DİNİ-İSLAM-1

Nur Çeşmesi mecmuasında yayımlanan, Garb Filozoflarının İslam ve Kur-an’a dair makalelerini tetkik ederken; özellikle iki tanesi günümüzün meselelerine ışık tuttuğu için özetleyerek, okuyucularımla paylaşmak istedim.

Bunlardan birisi: Fransa’nın en tanınmış müsteşriklerinden Gaston Care (Gaston Kar), 1913 senesinde Figaro Gazetesinde, yeryüzünden Müslümanlık kalkacak olursa, müsalemetin (sulhu umumi) muhafazasına imkân olup olmadığı hakkında makaleler silsilesi yazmış ve o zaman, bu makaleler Şark Gazeteleri tarafından tercüme olunmuştu. Fransız müsteşriki ( Şarkiyatçı- Doğu ilimleriyle meşgul olan) diyor ki:

“Yüz milyonlarca insanın dini olan Müslümanlık, bütün saliklerine nazaran, dünyanın kıvamı olan bir dindir. Bu aklî dinin membaı ve düsturu olan Kur’an, cihan medeniyetinin istinad ettiği temelleri muhtevidir; o kadar ki, bu medeniyetin, İslamiyet tarafından neşrolunan esasların imtizacından vücut bulduğunu söyleyebiliriz. Filhakika bu âli din; Avrupa’ya, dünyanın imarkarane inkişafı için lazım olan en esaslı kaynakları temin etmiştir. İslamiyetin bu faikiyetini teslim ederek, ona medyun (borçlu) olduğumuz şükranı tanımıyorsak da, hakikatin bu merkezde olduğunda şek ve şüphe yoktur.”

Fransız muharriri daha sonra, Kur’anın umumi müsalemeti, yani yeryüzündeki bütün insanlığın sulh ve selameti için getirdiği esasları belirterek bu konudaki beyanlarını bahis mevzu ederek diyor ki:

“İslamiyet yeryüzünden kalkacak olursa ve bu suretle hiçbir Müslüman da kalmayacak olursa, insanlık âleminde barışı devam ettirmeye imkân kalır mı? Hayır… Buna imkân yoktur!”

İşte Ey Fransa! Ve Fransa’nın şahsında Batı âlemi! İftihar ettiğiniz filozoflarınıza kulak veriniz. Ve İslamı aklıselimle bir daha inceleyiniz! O zaman korkunuz kalmayacaktır.

OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ