Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

İSLAMI DOĞRU ANLAMAK

Gaziantep, her zaman olduğu gibi dinî ve millî hassasiyetini bir daha ortaya koymuş ve özellikle son zamanlarda zındıka komitesinin İslam’a yönelik tahribatlarını tamir istikametinde çok ciddî ve kutsal bir adım atmıştır.
Bu Gazi İlimizdeki “Akademik Düşünce ve Araştırmalar Derneğince” tertiplenip, “Anadolu Tevhit Vakfınca” desteklenen ve “Şahinbey Belediyesince” organize edilen bir panelden söz etmek istiyorum.
Bu panelde tebliğ sunan çok değerli bilim adamları ve yazarlara baktığımızda: Prof. Dr. Şadi Eren, Prof. Dr. İshak Özgel, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Akgün, Dr. İhsan Şenocak ve Sinan Yıldız. Evet, her birisi sahasında söz sahibi ve “Ehl-i Sünnet” inancını hayatına rehber edinmiş ve bu uğurda; cehd, azim ve gayret gösteren nadide insanlardır.
Panelde sunulan tebliğleri Şahinbey Belediyesi kitaplaştırmış ve Oradaki dostlarımdan biri de bir adet bana gönderme lütfunda bulunmuştur.(Bu arada arzu edenler Şahinbey Belediyesinden talepte bulunabilirler.)
Kitabı inceleyip tamamını aktarmaya zaman ve zemin müsait olmadığından, ben burada birkaç önemli hususa dikkat çekmek istiyorum.
Panelistlerin her biri; günümüzde adeta, “İslam Sarayına birer delik açmaya çalışan tahripçi zihniyetin” bütün silahlarını teşhis etmiş ve o elleri kullanan tetikçilerin de zihnî arka planlarını ortaya koymuşlardır.
“Ehl-i Bid’anın,” bugün İslam’a sokmaya çalıştığı fitne virüslerini tespit edip o hastalıkların nereden kaynaklandığını belirten bu heyetin üzerinde durduğu önemli konu başlıklarına bir göz attığımızda, Bugün hemen her platformda kullanılan:
“Kur’an Müslümanlığı, Kur’an Bize Yeter.”
“Kilisenin, Aktörlerini Müslümanlar Arasından Seçtiği Senaryo: Mealcilik”
“Peygamber de İnsandır, Sünnet Vahiy Değildir İddiaları.”
“Sünnetle Amel etmek Şirktir İddiası.”
“Kader Yoktur İddiası.”
“İtikatta, Amelde, Davranışlarda Aşırılık.”
“İslam’ın Ezelî ve Ebedî Düşmanlarının Sinsî Planları…”
Netice olarak; her biri bugünün hastalığına yazılan (Kur’an ve Sünnet patentli) harika reçetelerdir. Peygambersiz din arayışına giren, heva ve hevesine din diye sahip çıkıp onu yaymaya çalışanlar, İslam Tarihinde her zaman olagelmiştir. Bununla birlikte bu “Taife-i Dâlleye” karşı da bir “Fırka-i Naciye” her zaman olmuştur ve olacaktır.
Keşke bu ve buna benzer heyet, Diyanetin organizesiyle her yerde, bu konularla Müslümanları irşat etseler de, bu fitne ve fesat şebekelerinin ipliğini pazara çıkarsalar…

17.05.2017
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ