Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

İslamda kardeşlik

“Mü’minler kardeştirler; siz de kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki rahmete erişesiniz.”(Hucurat:10)

Muhterem Müslümanlar!

İslam Dini, mü’minleri kardeş yapmış ve onları öyle kuvvetli bağlarla birbirlerine bağlamış ki hiçbir kuvvet bu irtibatı koparamaz.Ama zaman içerisinde Müslümanların imanının zaafı neticesinde aralarındaki bu manevi rabıtalar da zayıflamış;uhuvvet, muhabbet ve faziletin yerini;kin, haset,inat,adavet ve tarafgirlik almıştır.

İslam’da;fert,aile,toplum ve devlet hayatı yönünden bu kötü hasletler öldürücü bir zehir gibi,sayılan unsurların manevi hayatını yok etmektedir.Zira; inadın,nifakın,hasedin,kin ve adavetin yerleştiği bir kalde ve toplumda artık kardeşlikten,sevgiden ve fedakarlıktan bahsedilemez.

İslam’ın insana bakış tarzı şudur:Bir gemide dokuz masum,bir tane de cani bulunsa..o cani yüzünden o gemiyi batırmak zulüm olduğu gibi,hatta dokuz cani ve bir masum bulunsa yine de hakkı hayatı için o gemi batırılamaz.Batırılırsa zulüm olur.

Aynen onun gibi; bir mü’minin vücudunda;iman,İslamiyet ve komşuluk gibi bir çok masum ve güzel sıfatlar varken,bizim hoşumuza gitmeyen fena bir sıfatı yüzünden o mü’mine kin ve adavet beslemekle o vücudun tahribine çalışmak ve batmasını arzu etmekte, o gemiyi batırmak gibi büyük bir zulümdür.

Bu meselenin bir yönü de şudur ki;düşmanlık ve muhabbet,karanlık ve aydınlık gibi birbirine zıttırlar.İkisi de hakiki manada bir arada bulunamazlar.Bir kimse bir mü’mine hem muhabbet edip hem de adavet edemez.Ya sevecek veya düşman olacaktır.Eğer bir mü’minin iyi tarafları kötü hasletlerine galip ise,o mü’min sevimeye layıktır ve sevilmelidir.O zaman o mü’minin kötü huyları için düşmanlık değil,acımak ve dua etmek gerekir.Ve güzellikle ıslahına çalışılmalıdır.Bundan dolayı Allah Rasulü(sav) mü’minlerin birbirleriyle üç günden fazla küs durmasını yasaklamıştır.

Yine Peygamberimiz Hz. Muhammed(asm): “Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir.Kardeşine zulmetmez ve onu düşman eline teslim etmez.Her kim Müslüman kardeşine yardımda bulunur ve onun ihtiyacını temin ederse,Allah’da ona yardım eder.Her kim bir Müslüman’ın sıkıntılarından birini giderirse Cenab-ı Hak da onun kıyametteki sıkıntılarını giderir.Her kim bir Müslüman’ın ayıbını örterse,Allah’ü Teala da ahrette onun ayıbını örter,”buyurmuşlardır.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ