Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

İNSAN VE HAKLARINA SAYGI

“Her kim bir cinayet işlememiş, kimseyi öldürmemiş ve yer yüzünde fesat çıkarmamış olan bir şahsı öldürürse, sanki bütün halkı öldürmüş ve böyle bir kimseyi de diri bırakırsa (hayatına hizmet ederse), sanki bütün insanları ihya etmiş gibi olur.”(Maide:32)

Muhterem Müslümanlar!

İnsan; şu kâinatın bir hülasası, özeti ve meyvesi olarak yaratıldığı için mahlukat içinde en mükerrem ve en müstesna bir mevki verilmiştir.

Halife-i Arz olan bu şerefli mahluku Cenab-ı Hak kendisine muhatap kılmış ve pek çok esmasının tecelliyatına mazhar eylemiştir. İşte “Hay” isminin tecellisiyle kendisine hayat bahşedilen bu insan, bir anne ve baba vasıtasıyla dünyaya gelmektedir. Hayatı, ruhu ve bedeniyle özel bir kişiliğe sahip bu varlığa, ana ve baba da dahil olmak üzere bütün insanlığın saygı göstermesi gerekmektedir.

Hayatın meydana gelmesi de, bir başka aleme gönderilmesi de şüphesiz, Cenab-ı Hakkın halk ve takdiriyle olmaktadır.İnsan hayatının ve neslinin devamını murat eden Yüce Yaratıcı, “Hakîm” isminin gereği olarak insan hayatının meydana gelmesine, ana-babayı vasıta kılmış, ama bu konuda tasarruf yetkisini vermemiştir.Yani, hayatî ve tıbbî bir mecburiyet olmadıkça ana rahmindeki bir hayata son verilemez.Hayat, Allah katında çok aziz ve kutsaldır.

İslam Dininde; bırakın insan hayatını, yeşermiş bitkileri(hayattar) ve hayvanları dahi sebepsiz yere, hiçbir menfaat ve maslahat olmaksızın telef etmek uygun görülmemiştir. Bununla beraber insanın ayrı bir özelliği ve güzelliği vardır. O, her zaman ve zeminde, büyük olsun küçük olsun, o varlık kutsaldır. Sevgi, saygı ve şefkate layıktır. Bundan dolayıdır ki Allah Rasulü (sav): “İnsanlara merhamet etmeyen kimseye Allah merhamet etmez, yerdekilere merhamet et ki, göktekiler de sana acıyıp merhamet etsin,” buyurmuşlardır.

Şu imtihan dünyasına gönderilen insanlar, hayatının her safhasında imtihana tabi tutulmaktadırlar. Bu imtihanı Allah’ın emir ve yasakları çerçevesinde, yüz akıyla verenleri Cenab-ı Hak, ebedî hayatla müjdelemektedir. Bu sebeple; “ hayatımızı imanla hayatlandırıp feraizle zînetlendirmeli ve günahlardan çekinerek muhafaza etmeliyiz.”
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ