Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

İMTİHAN

‘Hanginiz daha güzel işler yapacaksınız diye sizi imtihan etmek için ölümü de, hayatı da O yarattı. O’nun Kudreti her şeye galiptir ve O çok bağışlayıcıdır.’ (Mülk: 2)

Cenab-ı Hak bizleri, bizlerden şükür ve ibadet meyvesini almak ve rızasını böylece ifade etmek ve en ulvi şekilde rızasının ifadesi olan cennete koymak için şu imtihan meydanına getirmiş bulunuyor.

Burada okuma, burada öğrenme, burada imtihan sancıları çekme ve burada çeşit çeşit musibetlere maruz kalmanın hepsi, ileride bir takım hesap-kitap ve mizan içindir.

Din bir imtihandır. Teklif-i İlahi bir tecrübedir. Ta ki, ervah-ı aliye ile ervah-ı safile birbirinden ayrılsın, bir madene ateş verilir ki; elmasla kömür, altınla toprak birbirinden ayrılsın için. Böylece Ebubekir’le Ebucehil’lerin safları belirlenmiş olsun. Neticede birileri alayı illiyyine çıkarken birileri de esfel-i safilinde yerlerini almış olsun.

Hz. Adem’in cennet çıkarılması da, peygamberlerin gönderilmesi de nefis ve şeytanın yaratılması da ve insana musallat olması da sırrı imtihanın bir gereğidir. Sizler de emrinizde olanları imtihana tabi tutarsınız. İşçinizi, memurunuzu imtihan edersiniz. Öğretmen talebeyi imtihan eder. Evlenmek istersiniz eşinizle; iş kurmak istersiniz işinizle; ana-baba olmak istersiniz evladınızla; zengin olmak istersiniz malınızla el hasıl; şu dünya hayatında her şeyle imtihandasınız, denenmektesiniz. Böylece ibadetin en halis ve özeti mahiyetindeki ‘sabır veya şükrün’ hasılı olması murattır. Küfür veya isyana Cenab-ı Hak’kın rızası yoktur.

Bu imtihanla; sadece bizler değil, Hz. Adem’den kıyamete kadar yaratılmış ve yaratılacak olan bütün insanlık muhatap olmuştur. Ve yine sadece sıradan insanlar değil, bilakis imtihanın en çetin ve şiddetlisine Cenab-ı Hak katında en makbul insanlar maruz kalmışlardır. Peygamberlerin hayatı bu ifademize ışık tutan çok çarpıcı tablolarla doludur.

Bu sebeple,hayatımızın her safhasında karşımıza çıkan emir ve yasaklardan tutun da, musibetlere kadar varan her şeyin bir imtihan olduğunu ve bunu başaracak teçhizatın da insan olarak bize verildiğinin şuuruna varmalıyız.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ