Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

İLİM VE ÂLİMİN ÖNEMİ (Öğretmenler Günü Münasebetiyle)

İlim: Bilmek anlamına gelen ilim, bir şeyin hakikatini ve mahiyetini kavrayıp onu idrak etmek demektir. Herhangi bir şeyi gerçek yönüyle kavramak için; okumak, görmek, dinlemek ve tecrübe etmek suretiyle veya ihsan-ı ilahi ile elde edilen malumatın tümüdür.

İlmin zıddı, cehildir. Cehalet ise; zulümdür, inkârdır, inattır, küfürdür ve hakkı batıl, batılı hak görmektir.

Yüce Yaratıcı kâinatı yaratınca insanı onun merkezine koymuş ve ona akıl, fikir, idrak ve muhakeme kabiliyeti vermiştir. Böylece o şerefli insan tarafından önce kendisinin bilinmesini, daha sonra da insana lazım ve faydalı eşyayı tanımasını talim etmiştir.

İlim ve malumat kökünden türeyen kelimelerin sayısı Kur’an-ı Kerimde 750 kadardır. Bu da, o İlahi mesajda, ilme ne kadar önem verildiğini göstermektedir. “İlk emrin okuma olduğu, bilenlerle bilmeyenlerin bir olmadığı, cahillere karşı bir mesafe konulması gerektiği, O’na hakkıyla saygı duyanların ancak alimler olduğu…”Ve daha buna benzer pek çok ayetlerde ilmin ve alimin önemine vurgu yapılmaktadır.


İSLAM’IN ÂLİMLERE VERDİĞİ DEĞERİ İFADE EDEN HADİS-İ ŞERİFLER:

Âlime hürmet eden Allah’a hürmet etmiş olur.

Âlimlere hürmet edin! Çünkü onlar Allah’ın nazarında yeryüzünün büyükleridir.

Ümmetimin âlimlerine hürmet edin; çünkü onlar yeryüzünün yıldızlarıdır.

Ümmetimin âlimleri Beni İsrail’in peygamberleri ayarındadır.

Âlim, yeryüzünde Allah’ın mutemedidir.

Âlimler, peygamberlerin varisleridir.

Bir âlimin ölümü, bütün bir milletin ölümünden daha büyük bir kayıptır.

Cahiller içinde bir âlim, ölüler içinde bir diri demektir.

İlminden istifade edilen bir âlim, bin zahid’den evladır.

İlim rütbesi, rütbelerin en yükseğidir.

Âlimden yüksek hiçbir şey yoktur. Zira hükümdarlar alelade faniler hakkında hüküm verirler; âlimler ise hükümdarları da muhakeme ederler.

Âlimin uykusu, cahilin ibadetinden evladır.

Âlimlerin mürekkebi ile şehitlerin kanı tartıldı ve birincisi ikincisinden ağır geldi.

Âlimleri sık sık ziyaret etmek, ibadet yerine geçer.

Önemli bir not: Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm): Rüyasında misvak kullanırken yanına biri çocuk, diğeri büyük iki kişi gelir. Allah Resulü elindeki misvakı çocuğa uzatacağı an Cebrail’in işaretiyle büyüğe verir.

Bir başka hadisede ise; Uhud Şehitleri ikişer ikişer defnedilirken Allah Resulü sorar: Bunlardan hangisi daha alim ve Kuran’dan ezberi daha çok? Ona göre, onu kıble tarafına koydurur.

Bunlardan çıkan sonuç şudur: Saygı ve hürmette; büyükler, adaletli devlet adamları ve din âlimleri toplumda bu saygıyı hak ediyorlar.

30.11.2015
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ