Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

İlim ve Alimin önemi

İlim: Bilmek anlamına gelen ilim, bir şeyin hakikatini ve mahiyetini kavrayıp onu idrak etmek demektir.
Herhangi bir şeyi gerçek yönüyle kavramak için; okumak, görmek, dinlemek ve tecrübe etmek suretiyle veya ihsan-ı ilahi ile elde edilen malumatın tümüdür.
İlmin zıddı, cehildir. Cehalet ise; zulümdür, inkardır, inattır, küfürdür ve hakkı batıl, batılı hak görmektir
Yüce Yaratıcı kainatı yaratınca insan onun merkezine koymuş ve ona akıl,fikir,idrak ve muhakeme kabiliyeti vermiştir.Böylece o şerefli insan tarafından önce kendisinin bilinmesini, daha sonra da insana lazım ve faydalı eşyayı tanımasını talim etmiştir.
İlim ve malumat kökünden türeyen kelimelerin sayısı Kur’anı Kerimde 750 kadardır. Bu da, o İlahi mesajda,ilme ne kadar önem verildiğini göstermektedir.”İlk emrin okuma olduğu,bilenlerle bilmeyenlerin bir olmadığı,cahillere karşı bir mesafe konulması gerektiği,O’na hakkıyla saygı duyanların ancak alimler olduğu..”Ve daha buna benzer pek çok ayetlerde ilmin ve alimin önemine vurgu yapılmaktadır.

İSLAM’IN ALİMLERE VERDİĞİ DEĞERİ İFADE EDEN HADİS-İ ŞERİFLER:

Alime hürmet eden Allah’a hürmet etmiş olur.
Alimlere hürmet edin! Çünkü onlar Allah’ın nazarında yeryüzünün büyükleridir.
Ümmetimin alimlerine hürmet edin; çünkü onlar yeryüzünün yıldızlarıdır.
Ümmetimin alimler Beni İsrail’in peygamberleri ayarındadır.
Alim, yeryüzünde Allah’ın mutemedidir.
Alimler, peygamberlerin varisleridir.
Bir alimin ölümü, bütün bir milletin ölümünden daha büyük bir kayıptır.
Cahiller içinde bir alim, ölüler içinde bir diri demektir.
İlminden istifade edilen bir alim, bin zahid’den evladır.
İlim rütbesi, rütbelerin en yükseğidir.
Alimden yüksek hiçbir şey yoktur. Zira hükümdarlar alelade faniler hakkında hüküm verirler.; alimler ise hükümdarları da muhakeme ederler.
Alimin uykusu, cahilin ibadetinden evladır.
Alimlerin mürekkebi ile şehitlerin kanı tartıldı ve birincisi ikincisinden ağır geldi.
Alimleri sık sık ziyaret etmek, ibadet yerine geçer.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ