Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

İHLAS VE ÖNEMİ

“Muhakkak ki Biz sana kitabı hak ile indirdik.İbadetini ihlas ile O’na yönelterek sadece Allah’a kulluk et.”(Zümer:2)

Muhterem Müslümanlar!

İhlas: Samimiyet, içten sevgi, kalbi ve gönlü temiz tutarak, riyakarlıktan uzak, ubudiyeti sırf Yüce Yaratıcıya hasretmek demektir. Yani sırf Allah emretmiş olduğu için ibadet etmek, yapılan ibadet ve fiiliyatta hiçbir karşılık ve menfaati, hakiki ve esas gaye etmiyerek yalnız ve yalnız Allah rızasını esas maksat ve gaye edinmektedir.

Şu dünya hayatında, hususan uhrevî hizmetlerde; en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta-i istinad, en kısa bir tarik-i hakikat, en makbul bir dua-yı manevî, en kerametli bir vesîle-i makasıd, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet ihlastır.”

Cenab-ı Hakkın rızası ihlas ile kazanılır. Taraftarların çokluğu, alkış tutanların fazlalığı ve zahirî muvaffakiyet medar-ı nazar olamaz. Çünkü onlar, vazife-i İlahiyyeye ait olduğu için istenilmez; belki bazan verilir.Evet, bazn bir tek kelime sebeb-i necat ve medar-ı rıza olur. Sayı çokluğunun ehemmiyeti yoktur.

Salih ameller, ancak ihlasla olur. Yoksa; riya, şan ve şöhrete veya insanların teveccühüne yönelik, yani; herkes benden bahsetsin, beni dinlesin, benim ismim her yerde söylenilsin diye amel etmek, kabrin öbür tarafında, kabir azabı gibi nâhoş bir şekil aldığından, insan bu gibi hareketlerden şiddetle kaçınmalıdır.

Aklı başında olan insan, kendisine verilen; mal, mülk, servet veya kabiliyeti sırf dünyaya yönelik, fani bir sahada sarfederse, müflis bir tacirin durumuna düşer. Ama kendisine verilen bu sermayeyi, ebedi hayatı kazanmak uğruna ve Allah’ın rızsı istikametinde harcarsa, işte o zaman hem dünya saadetine ve hem de uhrevi saadete mazhar olur.

Evet; iki cihanın saadetine mazhariyet, ancak ihlas iledir. İhlası kazanmak için de şu esaslara dikkat lazımdır:

1-Amellerimizde Rıza-i İlahi ölçü olmalıdır.

2-Hak’ka hizmette bulunanlar, tenkid edilmemelidirler.

3-Bütün kuvvetimizi ihlasta ve Hak’ta bilmeliyiz.

4-İhlası kırmamak için de, müslümanlara daima hüsn-ü zan beslemeliyiz.

OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ