Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

HUKUK HERKESE LAZIM

“Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse, ehl-i hamiyeti dahi müstebit eder.” (Bediüzzaman)

Önce hukukun bir tarifini yapalım.

Hukuk: “Haklar, insanın toplum hayatında uyması gereken kurallar ve esaslar, haklıyı haksızdan ayıran kaideler, insana doğuşuyla verilen ve vazgeçilmeyen özel yetkiler ve kanunlar, yönetmelikler…”

Görülüyor ki hukuk, çok geniş ve muhtevalı bir kavramdır. Ben burada bu geniş manalı terimin sadece önemli bir yönünü nazara vereceğim. Esasen hukukun bu veçhesini kavrayıp yerli yerinde kullandığımız takdirde mesele kökünden hallolmuş olacaktır.

İnsan, yaratılışta bir takım vazgeçilmez haklarla dünyaya gelmektedir.(Bazıları bu hakların ana rahminde başladığını da, haklı olarak kabul etmektedirler.)

Bunlardan ilki hayat hakkıdır. Kendisine yaratılışta verilen bu hak, artık hukuk-u umumiye (hukukullah) hükmündedir ki, bir insan kendi isteği ile de hayatına son veremez.

İnsanın bir başka hakkı da; fikir ve düşünce ve bu hakkını serbestçe ifade etme hakkıdır.İşte bu hak ve hürriyeti insanı, diğer varlıklardan ayıran ve hatta bütün mahlukatın fevkine çıkaran en önemli özelliktir.

Bugün, güncel olan ve modern toplumlarda insanların en vazgeçilmez haklarından biri kabul edilen seçme ve seçilme hakkı da, çok büyük önem arzetmektedir. Bu konud yaş sınırlaması kanunla belirlenebilir ama tercihlere sınır koymak en büyük insan hakları ihlalidir.

Bilhassa, demokratik toplumlarda insanların bu haklarını hür ve serbest bir şekilde kullanmaları ve kendilerini yönetecek insanları kendi hür iradeleriyle belirlemeleri esastır. “Bence bedevîlik ile medenîlik arasındaki en önemli gelişme budur.”

Bu sebeple, insanların vazgeçilmez haklarını çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Bunun da çaresi, toplumu aydınlatmak ve cehaleti ortadan kaldırmaktır. Okullardaki vatandaşlık bilgisi dersinin yeterli olmadığını düşünen Milli Eğitim Bakanlığı, okullara hukuk ve kanun bilgisi dersleri koymağa hazırlanıyor. Temelde bu tedbirlerle birlikte kafaların da değişmesi gerekmektedir. İlk adım olarak, “Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu derhal değişmelidir ki insanlar doğrudan vekaletini verecekleri kişileri kendi hür iradeleriyle belirleyebilsinler.”

Aksi takdirde; insanlara, senin bütün haklarını sana rağmen, ben kullanırım diyen “ müstebit bir zihniyet” ilelebet devam edecektir…
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ