Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

HUDEYBİYE

Bugün Mekke’deki hayatımızın beşinci günü. İkinci bir Umre yapmak için Mikad mahallerinden biri olan Hudeybiye’ye gidiyoruz. Orada ihrama girdik. Niyet ve Telbiye’den sonra Harem’e geldik. Tavaf ve Sa’y ile tıraş olup ibadetimizi tamamlamış olduk.

Hudeybiye: İslam Tarihi açısından çok önemli hadiselerin cereyan ettiği bir yerdir. Harem’e 25km.lik bir mesafede bulunuyor. Hendek Savaşından sonra Allah Resulü (sav) Umre niyetiyle Mekke’ye doğru yola çıkar, Kureyşli müşrikler telaşlanır ve bu sefere mani olmaya çalışırlar. Karşılıklı bir antlaşma imzalanır. Müslümanlar, ölümüne Allah Resulüne biat ederler. İslam artık ciddiye alınacak bir devlet haline gelmiştir. Müslümanlar ertesi yıl Umre yapacaklar ve yolda Fetih Suresi nazil olmuş, artık Mekke’nin fethi beklenmektedir.

Bu arada; “Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır” kaidesinin biraz dışına çıkacağım. Benim bu kutsal topraklara 4. Gelişim, ama böyle bir çekirge istilasına maruz kalmamıştık. “Musibet-i âmme ekseriyetin hatasına terettüp eder” kaidesi gereği acaba, buradaki “Hadim-i Haremeyn’in” hatası nedir ki bu musibete maruz kaldılar?

HAREM-İ ŞERİFTE CUMA NAMAZI

Bugün Mekke hayatımızın altıncı günü ve günlerden Cuma. Erkenden yerimizi alıyoruz. Aksi takdirde içeri dolduktan sonra kapılar kapanıyor ve namazları dışarıda kılmak mecburiyeti hâsıl oluyor. Namaz vaktine kadar küllî bir ibadet şekline şahit oluyoruz. Kimi tavaf ediyor, kimi namaz kılıyor, kimi Kur’an okuyor ve kimisi de Kabeyi seyrediyor. Konuyla ilgili Peygamberimiz (asm) : “Her gün Kabeye 120 rahmet iner. Bunlardan 60’ı tavaf edenlere, 40’ı namaz kılanlara ve 20’si de Kabeyi seyredenleredir,” buyurmuştur. Dolayısıyla burada iyi niyetle ve ibadet kastıyla yapılan her şey ibadettir. Mesela: Biri 5-6 paket peçete getirmiş terleyen Müslümanlara dağıtıyor. Bir başkası elinde bir poşet, herkese misvak dağıtıyor. Kimi zemzem ikram ediyor vs.

Bu arada hatip uzun bir hutbe irad ediyor ve bütün ehli İslama dua ediyor: “Allahümme eızzel-İslama vel müslimin.. Âmin!
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ