Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

(Hicri Yılbaşı Münasebetiyle) HİCRET VE ÖNEMİ

“İman eden, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler, Allah katında en yüksek derecededirler.Onlar kurtuluşa erenlerin ta kendisidir.”(Tevbe:20)

Muhterem Müslümanlar!

Hicret:Kişinin herhangi bir şeyden bedenen, lisanen veya kalben ayrılıp uzaklaşması demektir.Ancak, bu kelime daha çok bir yerin terkedilerek başka bir mekana göç edilmesi anlamında kullanılmaktadır. İslamî bir terim olarak ise, hicret;Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm) ve Mekkeli müslümanların Medine’ye göç etmesini ifade eder.Mekke’den Medine’ye göç eden müslümanlara “muhacir”, Allah’ın Rasulüne (as) ve muhacirlere yardım eden müslümanlara da “ensar” ünvanı verilmiştir.

Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizden önceki dönemlerde de Peygamberlerin ve onlara inanan insanların, kafirlerce hicret etmeye zorlandıklarından ve bunların inançları uğrunda yurtlarını bırakıp başka yerlere gittiklerinden bahseder.İnanan insanlara bu zulmü reva görenlerin ise, cezalandırıldığını da ifade eder.Hz.İbrahimden, Hz.Musa’ya kadar…Hz.Nuh,Ad,Semud ve diğer kavimlerin kıssaları anlatılırken söz konusu kafirler: “Elbette ya sizi yurdumuzdan çıkaracağız, ya da dinimize döneceksiniz”diye Peygamberleri tehdit etmişlerdi.

İşte, Allah Rasulü de(sav) önceki Peygamberler ve ümmetlerinin akibetine maruz kalmış ve Mekke’li müşriklerin şiddet ve teröründen sığınacak bir yer arıyordu.Nihayet Medine’li müslümanların daveti üzerine Cenabı Hak’kın izniyle Peygamberimiz Miladî 622 yılında baba ocağından ayrılarak Medine’ye göç etmek mecburiyetinde kalmıştı.

Mekke’de müşriklerin; zulüm, tedhiş ve tazyiki sebebiyle hayat hakkı kalmayan müslümanlar ilk önce iki grup halinde Habeşistan’a göçmüşler ve daha sonra da ilelebed medeniyet şehri olacak olan Medine’ye (Yesrip) hicret vuku bulmuştur.

Kur’anda; Peygamberlerini, dinlerini ve her türlü mukaddesatını koruma uğruna mallarını ve canlarını feda eden bu gruba muhacir vasfı verilerek medhü- sena edilmektedir.Yine onlardan Allah’ın razı olduğu ve onlara cennetler hazırladığı, onların hakiki mü’minler olduğu, Allah katında derecelerinin büyük olduğu Ferman-ı Azam’la müjdelenmektedir.

Allah Rasulü (sav) de, sahabenin fazilet sırasını belirtirken hicret edenleri ilk sıraya yerleştirmiştir.

İman-küfür mücadelesi Hz.Adem’den kıyamete kadar devam edeceğine göre her mü’min, dünyanın neresinde olursa olsun inancının gereğini yerine getirmeli ve gereği gibi yaşayamayan mü’min kardeşlerinin de madden ve manen yanında ve yardımında bulunmalıdır.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ