Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

HİCRET

Hicret sözlükte: Terk etmek, ayrılmak, ilgi ve alakayı kesmek anlamına gelmektedir.

Terim olarak; bir mekânın terk edilip başka bir yere göç edilmesi manasını taşımasıyla birlikte özel olarak; Allah Resulü’nün (sav) ve Mekkeli Müslümanların Medine’ye göçünü ifade eder. Medine’ye göç eden Müslümanlara Muhacir, Resulü Ekrem’e (asm) ve Muhacirlere yardım eden Medineli Müslümanlara da Ensar unvanı verilmiştir.

İslamın ilk yıllarında Mekke’de dinini yaşayamayan Müslümanlara ilk önce Habeşistan’a ve daha sonra da Medine’ye hicret izni verilmiştir.

Dinini, diyanetini, İslamın şeref ve haysiyetini muhafaza sadedinde her şeyini terk eden Mekkeli Müslümanlar ve bunlara her şeyiyle kucak açan Medineli Müslümanları Cenabı Hak Yüce Kitabında şöyle övmüştür: “Öne geçen ilk Muhacirler ve Ensarlar onlara güzellikle tabi olanlar, işte Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. Allah onlara içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır.”(Tevbe:100)

Hicretten sonra İslam kardeşliği pekiştirilmiş, Yesrip olan şehrin ismi “Medine-i Münevvere” olup, buranın da “Harem” olması hususundaki Peygamberimizin duası kabul olmuştur. İslam devletinin temeli atılmış, çevreyle diplomatik temaslar başlamış ve insanlık tarihindeki 1400 senelik “Asrı Saadet” neşvü-nemaya başlamıştır.

Mekke’nin fethinden sonra hicretin mahiyeti değişmiş ve bu husus Peygamberimizin (asm) müteaddit hadislerinde şu mealde yer almıştır Hicret; Müslümanın malıyla, canıyla ve niyetiyle cihadıdır. Hicret; bir sürü entrikalı yollar içerisinde, “Sıratı Müstakimi” takip edip, “Ehli Sünnet” çizgisinde hayatını idame ettirmektir. Hicret; nefsin gayri meşru hevesatından uzaklaşıp Cenabı Hakkın emirlerine sımsıkı yapışmaktır.

Günümüze gelince: İslam memleketi dışında yaşayan Müslümanların yaşadıkları yerleri terk etmeden; insan hak ve hürriyetleri, Din ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde ve meşruiyet içerisinde hukuklarını müdafaa ederek, hayatlarını sürdürmeleri gerekmektedir. Filistin-Suriye-Arakan vb. yerlerde ise; gerekli mücadele ve mücahede yapılarak, Müslümanların vatanlarını terk etmemeleri İslamın ön gördüğü esaslar çerçevesindedir.

Cenabı Hak, hiçbir Müslümanı vatanından ve mukaddesatından mahrum eylemesin!
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ