Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

HER NİMETİN BİR HESABI VARDIR

Sonra da size verilen nimetlerden hesaba çekileceksiniz.’ (Tekasür: )
Çevremize baktığımızda veya nazarımızı biraz daha genişletip şu kainatı müşahede ettiğimizde hiçbir şeyin kendi kendine meydana gelmediğini görüyoruz.

Varlık, vücut ve mevcudiyet bir müdahale ister. İnsan da şu kainatta en mükerrem bir varlık olduğuna göre; bir ilmin, bir iradenin ve yüce bir kudretin eseri olarak ortaya çıkmıştır.

Evet, varlıkları tasnif ettiğimizde, insan cemadat dediğimiz taş gibi, toprak gibi bir varlık olarak kalmamış, dikenli mikenli ve pürüzlü nebati bir varlık olarak da bırakılmamıştır. Envai çeşidi yerde sürünen hayvanat tabakasında da bırakılmayarak o yüce mertebeye erişmiştir. Mezkur mertebelerden geçip insaniyet makamına çıkan bu insan elbette her mertebenin gereği olan şükrü eda etmek mecburiyetindedir.

İnsan, insaniyet mertebesine çıkarılmakla birlikte, kendisine sayısız nimetler verilerek, maddi ve manevi duygularıyla şu kainatın her unsurundan istifade edecek bir vaziyette halk edilmiştir.

Her bir nimet bir külfet karşılığıdır ve onun hesabı vardır.

‘Allah Rasulü (sav) Ebül Heysem’in bahçesinde birkaç tane hurma yiyip bir bardak su içince; o gün (mahşerde) her şeyden suale çekileceksiniz,’ buyurdu. Bir bardak sudanda mı ya Rasulallah?’ dediler. Evet, dedi. Allah Rasulü: ‘Bu suyun nasıl yaratıldığını ve bize takdim edildiğini ve ne kadar büyük nimet-i ilahiye olduğunu anlayıp Bismillah diyerek ve sonunda da hamd etmemizi hatırlatıyordu.

Demek oluyor ki; bize verilen her bir nimetin bir hesabı vardır.

Şu kainattaki ve insandaki yaratılış sırlarını anlamak ve nereden gelip nereye gittiğimizi sorgulamak aklımızın hesabıdır.

Yine şu kainatta görülen güzellikleri müşahede edip ebedi bir güzelliği aramak gözün hesabıdır.

Ayrıca etrafımızdaki her bir varlığın çıkardığı ilahi nameleri işitmek ve onlara uyumlu bir şekilde bu organı kullanmak, kulağın hesabıdır.

Ve yine, etrafında onun için serilen ilahi sofralardan tadıp o nimetten ve lezzetten istifade ederken dilin hesabını düşünmekte insan olan insanın asli görevidir.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ