Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

HAZAN MEVSİMİ

Eskiler, bizim Sonbahar dediğimiz güz mevsimine “Mevsim-i Hazan” derler. Hazan ise, hüznün yani üzüntü ve kederin çoğulu anlamına gelen bir kelimedir.
Mevsimler; içlerinde cereyan eden olaylar, hareketler ve tasarruflarla kendini gösterir ve her mevsim diğerlerine göre ayrı birer hususiyet taşır.
Evet, her mevsimin ayrı bir özelliği ve güzelliği vardır. Burada önemli olan bakış tarzımızdır. Çünkü “Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır.”
Bazı şair ve edipler mevsimleri, dünyanın ömrüne ve insan hayatının çeşitli devrelerine teşbih etmişlerdir.
Bu açıdan bakıldığında; bahar ve yaz dünyanın oluşum ve tekâmül devresi iken, güz mevsimi ise sonuna doğru, yani kıyamete yaklaşma devresi olarak telakki edilmektedir. Hatta bu teşbihi destekleyici bir de rivayet vardır. Ahir zaman Peygamberi (asm): “Kendisinin ve ümmetinin bir güne nispeten ikindi vaktinde geldiğini” söyler.
Mevsimlerin insan hayatı ile münasebetine gelince; bahar mevsiminin insanın gençlik çağını, yazın ise insanın olgunluk devresini gösterdiği gibi, güz (sonbahar) ise, insan hayatının ihtiyarlık devresini gösterir ve onu hatırlatan bir mevsim olduğu aşikârdır. Bu mevsim; bitkilerin sularının çekildiği, yapraklarının sararıp döküldüğü bir zaman şeridi olarak insanlara adeta şu hakikatleri haykırıyor:
Bakınız; dişiniz dökülüyor, beliniz bükülüyor, saçınız beyazlaşıyor, gözünüz kapanıyor, artık bütün duygularınız yavaş yavaş fonksiyonunu kaybediyor. Hazan mevsimi her şeyi ile sizi kuşatmış bir vaziyette.
Bununla beraber, kış uykusuna yatanlarda hummalı bir faaliyet gözüküyor. Onların davranışlarından da şunu anlıyoruz ki; sefer uzun yol tedariki lazım, gideceğimiz yerin özelliğine göre ebedi bir hayatta bize lazım olacak sermayeyi biriktirmek zorundayız. Bu uzun sefere uygun azık lazım, azık!
İşte hazan mevsiminin özelliği ve güzelliği, bence bu hakikatleri hatırlatmasıdır. Yani, ömrünüzden az bir şey kaldı, onu iyi değerlendirin! Henüz tövbe kapısı kapanmadı! Bakın güneş dâhil her şey sarardı ama henüz güneş batıdan doğmadı. Gençlik hissiyatının çılgınlıklarından da kurtuldunuz. Kerhen de olsa bazı nâmeşru şeylerden elinizi ve eteğinizi çektiniz. Ama ebedî bir gençlik önünüzde duruyor, onu kazanmağa bakınız!
İkindi ile akşam arasında çok fazla bir zaman yok, zamanınızı iyi değerlendirin! Aslında en çok kıymetini bilmeniz gereken nimetlerin başında zaman gelmektedir. Kış gelmeden, akşam olmadan, ömür tükenmeden aklınızı başınıza alınız!
Aslında, harika bir mevsimdir, şu hazan mevsimi!..

17.10.2017
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ