Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

HAZAN MEVSİMİ

Hazan; Eylül ayı ile başlayan, güz mevsiminin adıdır. Yazın, o şâşâlı vaziyetinin arkasından bu mevsim gerçekten insanda bir hüzün, bir ayrılık ve bir tebeddül hissi uyandırıyor.

Her mevsim tazelenen şu arzın yüzündeki bazı hayattar mahlukat küre-i arzı terkederken, otlar sararıp yapraklar ağaçlardan ayrılırken, ben de gerçekten şu dünyayı terkeden insanların ilk durağı ve âlem-i ahiretin kapısı olan mezaristana, yine bu ayda (Eylül) bir ziyarette bulundum.

Sorgun kabristanında medfun bulunan bütün ehl-i kubura bir selam verip, ruhlarına birer fatiha okuduktan sonra; annem, dayılarım, teyzelerim, hocalarım ve arkadaşlarımın başlarında ayrı ayrı durduğumda dünyevî hatıraları gözlerimin önünde canlandı. Sanki onlar da benim bu ziyaretimden memnuniyetini ifade edip, lisanı halleriyle bana bir ders mahiyetinde bazı hakikatleri ihtar ediyorlardı. Gayr-i ihtiyarî başımı çevirip baktığımda pek çok mezar taşında: “Hüvel Bâki” yazısını okudum ve manasını bütün zerratımla hissettim. Yani, “Bâki-i hakiki yalnız Allah’tır, mahlukat fânidir, herkesin dönüp dolaşıp geleceği yer burasıdır…” manası akıl gözümden kalbime hakim oluyordu.

Yine o kabristandakilerden bir kısmı da, Niyazî-i Mısrî gibi feryad ederek şöyle diyorlardı:

“Bir ticaret yapmadım, nakd-i ömür oldu heba,

Yola geldim lâkin göçmüş cümle kervan bîhaber.

Ağlayıp nâlân edip düştüm yola tenha garib,

Dîde giryan, sîne biryan, akıl hayran bîhaber.”

İslam’da kabir ziyaretinin tavsiye edilmesinin sırrı hikmeti, bu mukayeseyi yapıp görünen ve yaşanılan hadiselerden bir takım dersler çıkarıp onlardan ibret almak içindir.

Gafleti devam ettiren; sağlık, gençlik, zenginlik, lüks bir hayat tarzı ve makam keyfi insanın bu düyada ebedî kalacağı vehmini insana telkin ederken insan da, aklını kullanıp üzerinde yaşadığı dünyanın fani olduğunu anlamasının en kestirme yolu, bence kabir ziyaretleridir. İnsanın kendini kontrol etmesi ve hayata bakışının yeniden keşfi için “Eylül Ayı-Hazan Mevsimi” tam bir fırsattır.Bu duyguyu güçlendirmek için de, hapishaneler, hastaneler ve mezaristanların sık sık ziyaret edilmesi çok büyük önem arzetmektedir.

Aksi takdirde, nefis kendini daima hür ve ebedi yaşayacak gibi hissettirmektedir. Nefsin enaniyetini kırıp, ona tevazu kisvesini giydirmek aklı başındaki insanın en önemli vazifesidir.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ