Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

HAŞRE İMAN

‘Şimdi bak Allah’ın rahmet eserlerine: Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan, elbette ölüleri de böylece diriltecektir; O, her şeye hakkı ile kadirdir. (Rum: 50)

Haşre iman. Allah’a imandan sonra inanılması gereken en önemli itikadi bir meseledir. Bu sebeple Kuran’ın dörtte biri bu meseleye hasredilmiştir.

Bu mesele, insanlığın en önemli meselesi olduğu gibi, toplumun da emniyetinin en önemli subabıdır. Zira, bir toplumda Allah ve ahret inancı zayıflarsa, yani insanlar yaptığından hesaba çekileceğini bilmezse, o insandaki akıl ve menfaat duygusu insanları canavar hayvanlar derecesine düşürür.

Haşır: Toplanmak, bir yere birikmek ve cem etmek manalarına gelmekle beraber, kıyametten sonra bütün insanları bir yere toplanmaları, bir tohumun içinden büyük ağaçların çıktığı gibi her bir insanın bir zerresinden diriltilerek bütün insanların haşır meydanında toplanmaları demektir.

Yüce kitabımız Kur’an bu meseleyi ispat için soru ve ikna makamında der ki: Acaba üstünüzdeki yıldızlarla yaldızladığımız semaya bakmıyor musunuz ki; biz onu ne keyfiyette, ne kadar muntazam ve muhteşem bir surette bina etmişiz. Yıldızlarla, ay ve güneş ile tezyin edip hiçbir kusur ve noksaniyet bırakmamışız.

Hem görmüyor musunuz ki; zemini size ne keyfiyette sermişiz, ne kadar hizmetle tefriş etmişiz. O yerde dağları sabitlemiş ve denizin istilasından muhafaza etmişiz.

Hem görmüyor musunuz o yerde ne kadar güzel, rengarenk her bir cinsten çift olarak nebatatı halk ettik. Küre-i arzın her tarafını o şekilde güzel mahlukatla süsledik.

Hem görmüyor musunuz, nasıl sema canibinden bereketli bir suyu gönderiyoruz da o su ile bağ ve bostanları, hububatı, kaliteli ve lezzetli gıdaları ihtiva eden meyveli ağaçları halk edip kullarıma rızkı onunla gönderiyor ve imdadına yetiştiriyorum.

Hem görmüyor musunuz, o su ile, ölmüş memleketi ihya ediyorum. Binlerce dünyevi haşirleri icat ediyorum. Nasıl bu nebatatı,kudretimle bu ölmüş memleketten çıkarıyorum: sizin haşirdeki çıkışınız da aynen böyledir. Kıyamette arz ölüp, siz sağ olarak çıkacaksınız. Ve yaptığınız her amelinizden hesaba çekileceksiniz. Ondan sonra ebedi hayat, cennet ve cehennem suretinde devam edecektir.

İşte, Kur’an’ın haşri ispat sadedinde ifade ettiği hakikatlerden binden birine ancak işaret ettik. Aynı zamanda şu mevsimde kainat kitabı da haşrin binler misallerini bizlere okutturuyor. Bakıp, görüp, okuyup ve anlayanlara ne mutlu!
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ