Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

HAŞİR MESELESİ

Haşir: Toplanmak, bir yere birikmek ve cem etmek manalarına gelmekle birlikte, İslamî bir terim olarak haşir ise; Kıyametten sonra ölmüş bütün insanların diriltilip bir yere toplanmaları anlamını taşımaktadır.

Toplumun her kesiminin veya her bir meslek grubunun, kendisine mahsus bazı günleri bayram yaparak kutladıkları gibi, küre-i arzın da canlanıp yepyeni, çiçekli miçekli elbiseler giyerek âdeta bir bayram havasına girmesi, “Haşir Meselesini” gündeme getirmemize vesile olmuştur.

Öyle ya! Yüce Kitabımız insanları; akl etmeye, düşünmeye ve tefekküre çağırıyor. Kâinata koyduğu kanunları incelemeye ve bu delillerle (ayetler) insanın vazifesini, yolculuğunu ve bu yolculuğun nerede biteceğini biz insanlara ihtar ediyor.

İşte, kışın ölmüş (suyu çekilmiş) kupkuru bir ağaçta, Bahar mevsiminde dört ayrı safhada Haşrin nümûnesini gösteren Cenabı Hak; insanların başıboş bırakılmayacağını, toprağa girip orada çürüyüp unutulup gitmeyeceğini, âdeta bir odun parçasıyla gözümüze sokuyor. “Şimdi bak Allah’ın rahmet eserlerine; arzı, ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Şüphe yok ki, elbette o ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir.” (Rum:50)

Evet, Cenabı Hak bir ağaçta dört ayrı safhada Haşrin nümûnesini gösteriyor. Nasıl mı? İşte: 1- Kışın ölmüş gibi bir vaziyette iken, ona tekrar su verip onu canlandırıyor. 2- Mahiyetine tamamen zıt bir vaziyette, ondan yemyeşil bir yaprak çıkarıyor. 3- Yine çok farklı bir vaziyette onu çiçeklerle süslüyor. 4- Ve yine o odun parçasından, çok farklı ve rengârenk meyveleri o ağacın dallarına takarak; aklı gözüne inmiş insanların âdeta gözlerinin önünde Haşrin dört nümûnesini de gösteriyor.

Konuyla ilgili pek çok ayetten istifade ile Haşir konusunda Bediüzzaman müstakil bir eser telif etmiştir. Onun yazılış gerekçesinde şöyle der: Onuncu söz (Haşir Risalesi), çok ehemmiyetli bir belayı defetti. Hürriyet-i efkâr serbestiyeti ve harbi umumî sarsıntısı vaktinde haşri inkâr eden münafıklar fırsat bulup çok yerlerde zehirli fikirlerini izhara başladıkları bir zamanda “Onuncu Söz” çıktı ve tâb edildi. Bin nüshası etrafa yayıldı.

Bu eser; Haşri, yani ahiretin varlığını ve öldükten sonra dirilmeyi aklî ve mantıkî delillerle ispat eder. İbni Sina gibi bir dâhinin, “ Haşir bir mesele-i nakliyedir, akıl bu yolda gidemez” dediği haşri en basit bir fehime de kabul ettiren, haşrin binler nümûnelerini arz yüzünde gösteren bir eserdir.

17.04.2018
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ