Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

HAŞİR İNANCI

“Şimdi bak Allah’ın rahmet eserlerine: Yeryüzünü, ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan, elbette ölüleri de öylece diriltecektir; O her şeye hakkıyla kâdirdir.”(Rum:50)

Muhterem Müslümanlar!

Haşir inancı, yani öldükten sonra dirilip bir hesap verme ve ebedi hayatın başlangıcına olan iman, inanç sistemimizin temellerinden biridir.

Haşir: Toplanmak, biryere birikmek ve cem etmek manalarını taşımaktadır.

Haşir; kıyametten sonra bütün insanların bir yere toplanmaları ve bütün insanların diriltilip mahşer yerine çıkartılması demektir.

Yüce Yaratıcı, kudretinin eserlerini pek çok mahlukatta ve hadiselerde sergilediği gibi, yani bir çekirdekten koskoca meyvedar bir ağacı meydana getirdiği gibi, her bir insanı da, bir zerresinden (acbü’zzeneb- kök hücre) bütün insanları yeniden ihya edip haşirde toplayacak ve dünyada yaptığı her amelinden hesaba çekecektir.

Mukaddes Kitabımızın dörtte biri ahiretten bahsederken, özellikle yukarıda mealini verdiğimiz ayette Cenab-ı Hak, aklı başındaki insanların nazarlarını haşrin bir nümunesi olmak üzere ilkbaharda yeryüzüne çeviriyor.

Sonbaharda ölüp giden ve kışın beyaz kefenini üzerine çeken nebatatı, ilbaharda en güzel bir şekilde dirilterek; renklerini, kokularını,tatlarını, şekillerini vs.şaşırmadan yemyeşil elbiselerini giydiren, çiçek ve meyveleriyle süsleyip dalları vasıtasıyla çeşit çeşit tatta güzel meyvelerin bizlere takdim edilmesini sağlayan Cenab-ı Hak’ka, insanları tekrar diriltmek ağır gelir mi? (Haşa!)

Bu kainatı, kendini tanıttırmak için yaratanCenab-ı Hak, kendini hakkıyla tanıyan ve iman ederek ibadet eden kullarına mükafât vermemesi, ya da kendini ve mevcudatın gayesini inkar edenlere ceza vermemesi mümkün değildir. Halbuki bu dünyada iman edenler mükafatını ve inkar edenler de tam anlamıyla cezasını görmeden buradan göçüp gidiyorlar. Demek ki bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Tehir ediliyor. İhmal edilmesi, ya da unutulması söz konusu değildir.

Yarattığı her mahlukahakk-ı hayatını bahşeden, onu terbiye eden bir Rububiyet ve Adalet hakikati, zalimlerin yakasını bırakmayacaktır. Keza, bu insanın da başı boş bırakılması asla söz konusu değildir. Yaptığı her şeyden hesaba çekilecek, ya taltif ya da tokat yiyecektir. Mutlak adalet tecelli edecektir.

20.03.2012
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ