Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

HARAKİRİ VE İSTİFA

HARAKİRİ:Japon kültüründe mevcut olan ve başarısız insanların kendi hayatlarına kendileri tarafından son verilmesidir.
Bunun en tipik örneğini bizim Tanzimat dönemindeki aydınlarımızla, O’nların aralarındaki mukayeseden öğreniyoruz. Malum, İmparatorluk kendini yenileme ve Batıdaki yeni bilim, sanat ve teknolojik gelişmeleri takip ederek ülkeye getirmelerini temin maksadıyla Fransa’ya öğrenci gönderir. Aynı zamanda Japonya da bu niyetle böyle bir faaliyete geçer.
Neticede bizimkiler, boyunlarında birer gitarla ülkeye dönerken; Japon öğrencilerin ekserisi, Japon teknolojisine temel teşkil eden bilimsel donanımla ülkelerine dönerler. İstisna kabilinden birkaç öğrenci bu konumdaki başarısızlığından dolayı kendi hayatlarına hatime verip “HARAKİRİ” yaparlar.
Bizim kültürümüzde buna müsaade edilmez. “Hayatı verenin izni ve rızası olmadan hayata hatime çekilmez.”
Ancak, insanın hayatında temsil ettiği bir de manevî şahsiyeti, bulunduğu konumu ve ifa ettiği görevi vardır. İnsan, şayet bu görevi yürütemiyecek derecede fizyolojik veya psikolojik birtakım sebepler altında bunalmış ve bundan sonra bu görevi yürütmede başarısız olacağı kanaati hasıl olmuşsa bunun çaresi “İSTİFA”dır. Japonlardaki harakiri nekadar onurlu, erdemli (fazilet) ve asil bir davranış ise; istifa dediğimiz davranış ta o derece şerefli bir tavırdır. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı tebrik ediyorum.
AK PARTİNİN SORGUN İLÇE KONGRESİ
Bu hafta sonu (23.09.2017 Cumartesi Günü) Akparti Sorgun İlçesinin 6. Olağan Kongresini izledik.
Bu partinin eski kongrelerini de izleyen birisi olarak intibalarımı ifade edeyim:
Bana göre bu kongrede; tertip, düzen ve proğram akışıyla bir nizam hakim olmakla birlikte, eskiye göre bu kongre biraz sönük ve heyecansız geçti. Belki de, ülkenin yoğun gündemi sebebiyle beklenen ricalin gelememesi bu neticeyi doğurdu.
İlçe Başkanı Sayın İbrahim Dıvrak: eski ekibinden bir kısmını dışarıda bırakıp biraz yenilik yapmış ve tek aday olarak güven tazelemiş oldu. En son Referandumda, Sorgunda ໆ oyla çok yüksek bir çıtayla yeni ekibe hedef gösterdi ve bu çıtayı daha da yükselteceği taahhüdünde bulundu.
Sorgun Belediye Başkanı Sayın Ahmet Şimşek: 2017 yılında, İlçenin su problemi yaşadığını ancak, Tekke Yenicesi baraj projesinin hızlandırıldığı müjdesini verdi.
Milletvekilimiz Sayın Ertuğrul Soysal: Ülkenin siyasî tarihinin gelişimiyle ve Akpartinin bu ülkeyi nasıl badirelerden atlatarak bugünlere kadar getirdiğini ve bunda; Allah’ın inayeti, sizlerin dua ve gayreti ile ve yönetimin samimi dirayeti sayesinde bu neticenin alındığını ve bundan sonra da bu ülkede daha güzel günlerin yaşanacağı temennisinde bulundu.
Yine, kongreye iştirak eden Akpartinin yeni İl Başkanı Celal Köse ve Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan da başarı temennisinde bulundular.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ