Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

HAK MI, GÜÇ MÜ?

Yazının başlığı çeşitli şekillerde ifade edilebilir.Bu soruyu şöyle biraz daha uzatarak soralım: “ Haklı olan mı güçlüdür, yoksa güçlü olan mı haklıdır?”

-El Cevap: “Haklı olan güçlüdür. Haksız olan, güçlü de olsa zayıftır, nazar-ı itibara alınmaz.”

Yani, “Hakkın hatırı âlidir, yüksektir.Hiç bir hatıra feda edilemez”

Dünya adalet tarihinde bu ifadelerin tesisine (yerleşmiş kaide olarak) vesile olan pek çok hadise vardır, ama ben burada çoğunuzun bildiği veya duyduğu bir hadisi nakletmek istiyorum. Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm) buyuruyor ki: “ Sizden evvelki ümmetlerin helakine sebep olan bir davranışı size haber vereyim. Onlar; içlerinden güçlü ve asalet sahibi birisi suç işlerse, onu affeder ve görmezden gelirler, ama zayıf ve kimsesiz biri aynı suçu işlediğinde ise, onu derhal cezalandırırlardı.”

Şimdi gelelim gündemimizdeki konulara:

1-Uludere’deki 34 Yurttaşımızın vefatı gerçekten hepimizi üzmüştür. Olayın bir Kader ciheti var ve bir de sebep yönü vardır. Kader cihetinden bakarsanız; “Hayatı da, ölümü de yaratan Allah’tır.” Ama sebep cihetiyle bakıldığında ise; bir kasıt varsa ayrı değerlendirilir, yoksa,hata ile veya farkında olmadan, sehven yapılmış ise bu olay ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulur. Bütün bu unsurların hukukta yeri olmasına rağmen her kafadan bir ses çıkıyor.Ami bir tabirle, her ağzı olan konuşuyor. Herkes ve her kesim; taraflı-tarafsız, yetkili-yetkisiz, alimi-cahili birer fikir beyan ediyor. Bana öyle geliyor ki; O, 34 müteveffa, ahirette pek çok kesimden davacı olacaktır.

2-Kürtaj ve Sezeryan:Konunun tarif ve mahiyetine girmeyeceğim. Çünkü benim saham değil. Çok şükür, haddini ve hududunu bilenlerdenim. Ama bu konuda şunu da söylemem gerekiyor:

a-Bu konuyu uzmanlarına bırakalım, onlar tartışsın, insan ve insanlığın geleceği için faydalı olacak bir orta yol bulunsun.

b-Bazı marjinal grupların taşıdıkları “Beden benim, rahim benim istediğimi yaparım…” sloganlarını çok bedevîce ve bencil buluyorum. Zira, her bir fert ve her ferdin her bir uzvu, Allah katında ve medenî bir toplumda herkesin istediği gibi tasarruf edeceği bir meta değildir.

c-Bu konuda Sayın Başbakanın sözleri de: “Nefsi korumak ve Nesli korumak…” gibi sorumluluk makamında bulunan birinin, milletin istikbali açısından bir hassasiyetin ifadesidir diye düşünüyorum.

Lütfen, Haktan ve Hukuktan yana olalım. Sesi çok çıkan ve kendini güçlü gösteren insanlar için Hakkı zayi etmeyelim, tarafgirlik göstereceksek, Hakkın tarafını tutalım…

01.06.2012
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ