Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

GÜZELLİK-ÇİRKİNLİK (İYİ-KÖTÜ)

Bu tabirleri insanlar, genellikle menfaatine uygun olan veya olmayan, hoşuna giden veya gitmeyen olaylar hakkında kullanırlar. Yani söz konusu ifadeler, izafî (göreceli) bir hakikatin lisanımızda aldığı şekillerdir.

“Güzellik ve çirkinlik” kavramını, biraz geniş kapsamı ve muhtevası ile genellikle “iyi ve kötü” terimleriyle de kullanmaktayız.

İnsan; nefisperest, hodgam ve bencil bir yapıya sahip olduğu için, bu duygularına müspet manada yansıyan hadiseleri iyi olarak değerlendiriyor. Aksi vuku bulduğunda ise, yani; kendi menfaatine uygun olmayan ve hoşuna gitmeyen olayları değerlendirirken, onları kötü ve çirkin olarak ifade ediyor.

Şimdi bu konuyu neden gündeme getirdim? Haberlerde ve medyada dikkatimi çeken bazı ifadeler, şahsen beni ürpertiyor. İşin hakikatine nüfuz edemeyen bazı sathi nazarlı insanlar, neticede; külli hayırlara, iyilik ve güzelliklere sebebiyet verecek olan kötü ya da çirkin gibi gösteriyorlar.

Şu günlerde sıkça işittiğimiz bazı ifadeler var: “Kötü hava şartları yurdu etkisi altına aldı. Kötü havanın etkisiyle yollar kapandı, okullar tatil edildi…”

Evet; bir taraftan bu haberleri dinlerken, diğer taraftan da Yozgat’ın bir köyünde,kış mevsiminin ortasında kar duasına çıkan insanların resmi gözümün önüne geldi. Arkasından Yozgat Ziraat Odası Başkanı’nın açıklaması basına yansıdı: “Çok şükür, dualarımız kabul oldu. Toprağın ve hububatın imdadına kar yetiştirildi…” diyordu.

Demek ki, insanın nefisperesthevesatı ve neticeyi göremeyen hissiyatı, kainatta cereyan eden “Rahmaniyyet, Hakimiyyet ve Rububiyyet” kanunlarına mihenk, mikyas ve mizan olamıyor.

Mesela: Kar, soğuk, yağmur ve ateş gibi küllî icraatların yüzlerce hikmetleri ve maslahatları vardır. Ama bunun yanında insan, kendi iradesi veya tenbelliği ile veya tedbirsizliği ile bütün bunlardan zarar görse onları; kötü-çirkin ya da şer olarak göremez. Yani bahardaki o güzellikleri görmemiz için kıştaki kara ve soğuğa rıza göstermemiz lazımdır.

Bunları kötü görüp, çirkin telakki edenlere karşı o tertemiz kar; kötü düşünceleri kafalardan silmek suretiyle ve elleriyle kirlettikleri çevreyi de temizleyerek en güzel cevabı veriyor. Daha bunun üzerine de bize söz söylemek kalmıyor.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ