Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

GÜZELLİK - ÇİRKİNLİK

Güzellik kelimesinin her dalda ve çok cihetle geniş manası olduğundan biz burada sütunumuzun elverdiği nispette bu kavramın izahına gayret edeceğiz.

Güzellik: Hüsün, ihsan, cemal, kemal, iyilik, hayır, adalet, şefkat, doğruluk, düzgünlük ve tertemiz bir fıtrat manalarına gelmektedir.

Güzellik; mevcudatta sebebi muhabbet olan, takdire mazhar olan ve insanı kendine meftun eden her şeydir.

Çirkinlik ise, bu kavramın zıddıdır.

Fakat yaratılışta ve her şeyde, hatta en çirkin görünen şeylerde dahi hakiki bir güzellik ciheti vardır. Bu sebeple kâinattaki mevcut olan her şey, her hadise ya bizzat güzeldir, ya da neticeleri itibari ile güzeldir.

Hadiseleri değerlendirirken, bir takım sathi nazarlı insanlar bu kavramların yerini ve makamını karıştırırlar. İnsan menfaatperest olduğundan her olayı kendi benlik ekseninde yorumlar ve o anda kendine menfaati varsa o olay ona göre iyidir, güzeldir. Yoksa çirkindir, kötüdür.

Bugünlerde hava tahmin raporlarını okuyanların bir kısmı, kar ve yağmuru sanki bir felaketmiş gibi gösteriyorlar. Ve “kötü hava şartları” gibi bir tabir kullanıyorlar. Hâlbuki mevsiminde yağan kar ve yağmurun ne kadar güzel neticeler verdiğine bahar mevsiminde hepimiz şahit olmuşuz.

O fırtınalı kar ve yağmur perdesi arkasında yemyeşil bir bahar ve güzel çiçeklerin saklandığını görüyoruz.

Güz mevsiminde; suları çekilmiş, yaprakları dökülmüş ve kupkuru bir odun parçası haline gelen ağaçların, bir sonraki mevsimde yepyeni bir elbise ile ve ellerini meyvelerle doldurup bizlere bereketler getirdiğine inanıyoruz.

Güz ve kış mevsiminin haşin tahribatı arkasındaki güzellikleri defalarca müşahede ettik.

Yırtıcı hayvanların, zayıf ve masum kuşlara musallat olmasında zahiri bir çirkinlik görülse de, onların uçuş kabiliyetlerini geliştirmesi yönünden nice güzellikler seyrettik.

İnsanlara zulmeden zalimlerin akıbetini görüp, masum ve mazlumların ayaklar altında ezilmeden kurtulduklarına baktıkça adaletin güzelliğini alkışladık.

Aciz yavruların yuvada yiyecek beklerken, anne kuşun gagası ile yiyecek getirip onları beslemesini veya bütün annelerin yavrularını himaye sadedinde gösterdikleri kahramanlıklara bakarak şefkat ve merhametin güzelliğini gördük.

El-hâsıl, bütün kâinatta; esas itibariyle yaratılan her şey güzeldir, iyidir, faydalıdır, hayırdır.

Çirkinlikler, kötülükler ve şerler ise, güzelliğin güzelliğini artırmaya birer vesiledir.

Bu sebeple; “ güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır.” Bu istikamette hayata bakanların, bütün hayatı güzelliklerle doludur.

14.12.2013
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ