Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

GÜVENLİĞİMİZİ UZAYLILAR SAĞLASIN

Kâinatta; düzen, nizam, intizam, ölçü, muvazene esastır. Bunun zıddı olan; ölçüsüzlük, karışıklık, intizamsızlık ve daha doğrusu çirkinlikle ifade edilen her türlü olumsuzluklar asıl değil, tebeîdir.

Güneş sisteminden insan vücuduna kadar.. insan vücudunda ise, hücreden doku ve organlara kadar muhteşem bir ölçü ve muvazeneye bizzat şahit oluyoruz. Organlarımızın simetrik ve ölçülü yaratılışı bunun en bariz delilidir.

Söz konusu bu düzen ve intizamın, insan hayatındaki sosyal yapısında da devam etmesi o yapının sağlıklı olmasının ve uzun ömürlü olmasının bir şartı ve gereğidir. Zira insanların şuurlu bir varlık olarak toplumsal yaşama mecburiyeti vardır. Bu mecburiyetten dolayı hukuk dediğimiz sistematik bir organizasyon, içtimaî hayatın ruhudur. Bu ruhun en önemli yönü ise, o toplum hayatının güvenliğine, yani emniyet ve asayişine yöneliktir. Toplumu yöneten gücün de en önemli vazifesinden biri, o toplumun güvenliğini sağlamaktır. Bu faaliyetini de her halükârda kanunlarla sürdürecektir. Bu kanunları uygulama gücünü de emniyet teşkilatı üstlenmiş olacaktır. Aklın, mantığın, vicdanın, insafın ve sosyolojik bilimsel bir gerçeğin gereği budur.

Hal böyle iken ağzınızı her açtığınızda; “bu memlekette huzur yok, güven yok, sokak emniyeti yok, anarşi-terör sokağa hâkim oldu, uyuşturucu kullanma yaşı gitgide düşüyor, çocuk ve kadına şiddet her gün artıyor, gerek ferdî ve gerekse örgütlü suç oranı yükseliyor. Kanunlar yetersiz, cezalarda caydırıcılık unsuru yok denecek kadar az görülüyor..” gibi bu ve buna benzer bir sürü şikayetlerde bulunacaksınız. Eee, öyleyse buna karşı tedbirlerinizi söyleyin ve elbirliği ile onu gerçekleştirelim. Bunun en meşru ve demokratik yolu TBMM olup, oradan çıkarılacak kanunlarla ve onu uygulayacak; hâkim ve emniyet gücüyle mümkün olacaktır. Bu işin başka yolu yoktur ve eşyanın tabiatına da, sosyolojik gerçeklere de aykırıdır.

Bu fikre karşı çıkanların davranışlarını anlamak mümkün değildir. Şu kâinatın ve bu kâinat içerisinde yaratılan insanın fıtratına, yine bu kâinatın ömrünün devamına aykırı ve hiçbir mesnedi olmayan bir davranış ve arkasındaki fikirle; hem şiddet, terör ve anarşiden şikâyet edeceksiniz ve hem de bunun ortadan kaldırılmasına karşı bu Milletin Meclisinde terörün her türlü çeşidini sergileyeceksiniz… Böyle bir yeri, küre-i azın hiçbir yerinde bulamazsınız. Şayet bulabilirseniz, lütfen oraya hicret edin de, bize de oradan güvenliğimizi sağlayacak varlıklar gönderin, biz de size dualar(!) edelim…

28.02.2015
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ