Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

GLADİSTON’DAN GÜNÜMÜZE

1895 yılında Van Valisi Tahir Paşa, bir gazetede çıkan müthiş bir haberi Bediüzzaman’a gösterir.Haberin mahiyeti şudur. İngiliz Müstemlekât Nazırı (Sömürgeler Bakanı) Gıladiston, İngiliz Avam Kamarasında elindeki Kur’an-ı Kerim’i göstererek şöyle demiş:

“Bu Kur’an Müslümanların elinde bulundukça biz onlara hakim olamayız. Ne yapıp yapmalıyız, ya Kur’anı ortadan kaldırmalıyız veya Müslümanları ondan soğutmalıyız.”

Bu dehşet verici haber, Bediüzzaman’ın ruhunda müthiş bir feveran ve gayret uyandırdı ve şöyle kükredi: “Kur’anın sönmez ve söndürülmez manevî bir güneş olduğunu ben dünyaya göstereceğim ve ispat edeceğim!”İşte Risale-i Nurun te’lifine en önemli sebep budur.

Bu tarihi anekdottan sonra bu ülkede cereyan eden iki olayla konuyu tahlil edelim.

Kur’an’ın tarifi ve muhtevası bu sütuna sığmaz. Yalnız kısaca şunu ifade edeyim: Kur’an, İslam Dininin temel esaslarını ortaya koyan; itikat-ibadet ve ahlakî prensiplerle, insanlığın dünya-ahiret saadetini temine vesile olan, en son ve en mütekamil, semavî (İlahî) bir kitaptır.

Bir Müslüman elbette bu prensipler doğrultusunda hareket edecektir.Söz konusu bu İlahî fermanın, Müslümanların hayatına hakim olduğu zamana nasıl “Asr-ı Saadet” dendiği bir vakıadır. Ve yine o ruhun, bir imparatorluğu altı asır ayakta tuttuğuna yakın tarihimiz şahadet etmektedir.

İşte bütün bu gerçeği bilip şeytanî bir desise ile Müslümanları bu kitaptan uzaklaştırmağa çalışan, “İngiliz Siyasetinin temsilcisi Gıladiston” karşımızda.

Ya öbür tarafta kimler var?

a- Ösym’nin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden bu yıl için,Yükseköğretime Geçiş Sınavında birkaç tane soru sorulacak haberiyle ortalığı velveleye verenler!

b- Yine, Yozgat ilinin Akdağmadeni ilçesinde bir din görevlisinin, Camiye cemaati teşvik için; “180 vakit camiye gelene tablet bilgisayar hediye edeceği” haberini, sanki bir suç unsuruymuş gibi dillerine dolayan medya mensupları!

Ne diyelim?

Siz ne derseniz deyin, ben diyorum ki: “ Bu mücadele, Hz. Adem (as)den kıyamete kadar devam edecektir.”

12.01.2013
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ