Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

GEL VATANDAŞ GEL!

“Hiçbir müfsit, ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan gözükür.” (Bediüzzaman)

1973-1977 yılları arasında (5-yıl) Kayseri’de hem tahsil ve hem de görev yaptım. Görev esnasında ikamet ettiğim yer, kenarda bir mahalle olduğu için oraya sık sık seyyar satıcılar gelir ve mevsimine göre insanların ihtiyacını da göz önüne alarak mallarını pazarlama cihetine giderlerdi.

Bu pazarlama şekli çoğu zaman tek atlı arabayla yapılır ve pazarcı da arabanın üzerine çıkar, çok farklı bir reklam şekliyle ve bütün gücüyle ilanata başlar: “Gel vatandaş gel!”

Bunlardan bir kaçını burada ifade edeyim. Mesela: “Batan geminin malları bunlar” diye bir çığlık duyarsınız, kendi kendinize; “her halde çok ucuz mallar satılıyor” dersiniz, koşa kaşa varır kalabalığın arasından bir bakarsınız ki, arabadaki birkaç sandığın içerisine doldurulmuş ayva!

Bir başka gün yine; yüksek ve tok bir sesle “ihracat fazlası bu mallar,” diye bir nida işitirsiniz. Her halde tekstil ürünleri diye aklınızdan geçer, ama baktığınızda; adam Kızılırmak’tan yakalayıp getirdiği balıkları pazarlıyor.

Biz de, Türkiye’de özellikle Mayıs ve Aralık 2013’teki “Gezi ve Kutu” isyanlarında; siyaset mühendislerinin pazarlama elemanlarına yaptırmağa çalıştıkları toplumsal olayları gördükçe reklamın farklı, malın farklı olduğuna bir daha şahit olduk.

Gezide, 3-5 ağacın hukukunu deruhte eden vekiller, daha sonra Taksim Platformu adı altında Başbakan Vekili Sayın Arınç’tan taleplerini şöyle dile getiriyorlardı: İstanbul’a 3. Havaalanı, 3. Köprü yapılmasın, Kanal İstanbul açılmasın. Enerji santralleri (Hes ve nükleer) durdurulsun.

17 ve 25 Aralıktaki “Kutu” olaylarında da, bence “Gezideki” taleplerin devamını okumak gerekiyor. Zira, Türkiye’nin hem ekonomik ve hem de enerji konularında bağımlılığını devam ettirmek, komşuları ile müstakil ticaret yaptırmamak ve dünyayı idare eden ağalardan izinsiz hareket ettirmemek planlanmıştır.

Ha, bu arada batan geminin mallarından ucuz alış-verişi umanların ayvayı yiyeceğini de ben burada hatırlatmak istiyorum. Zira, hiçbir şey gizli kalmıyor. “Sinek, Zümrüd-ü Anka gibi görünse de ehl-i dikkat nazarında sinekliğini gizleyemez.” Yine bununla birlikte, gerçek Nur Talebelerinden gür bir sada işittik. Bu sesle: “Bu kutsi ( iman-Kur’an-ahlak-fazilet-huzur-emniyet…) davayı hiç kimsenin istismar etmemesi gerektiği, hele hele bu vatanda emniyet ve asayişe halel vererek bir kaos çıkarmanın hiçbir zaman tasvip edilmediği ihtar ediliyordu…”

OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ