Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

GAYBI ANCAK ALLAH BİLİR

Gayb: Gizli olan, görünmeyen ve belirsiz olan şeyler demektir.

Aklımızla ve duygularımızla ihata edemediğimiz şeyler bizim için birer “Gayb”tır. Aynı alemde ve aynı şartlarda, iç içe yaşadığımız bazı varlıklar dahi, veya bir gün sonra neleri yaşayacağımız bizim için gaybî olan nesneler ve olaylardır.

Yüce Yaratıcı “Hakîm” isminin gereği olarak bütün bunların bilgisini kendi “Nezd-i Uluhiyeti”nde saklamış, bazılarını da işaretler nev’inden bazı has kullarına hafifçe ihsas ettirmiştir.

Bu konudaki küllî tasarruflar elbette O’na aittir, ancak biz O’nun bu tasarrufundaki hikmetlerini anlamaya gayret edeceğiz.

Burada, Cenabı Hakkın; ehemmiyet verdiği, dikkat çektiği, bize olan şefkat ve merhametinin gereği olan bazı şeylerin bizim için “Gaybî” olmasının sır ve hikmetlerini anlamaya çalışalım.

Mesela, bunlardan:

1-Kıyameti dünyanın ömrü içinde saklamıştır. Şayet böyle olmasaydı, ilk ve orta çağlar derin bir gaflet içerisinde ve son zamanlar ise, adım adım darağacına yaklaşma endişesiyle yaşayacaklardı.

2-İnsanın ecelini, insan ömrü içinde gizlemiştir. Aksi olsa ne olurdu? Doktorların, iki ay ömrün kalmış dedikleri insanların halini zaman zaman seyrediyoruz.

3-Makbul velisini yine insanlar arasında gizlemiştir. Bundan dolayıdır ki “Her geceye kadir, her kişiye Hıdır nazarıyla bakmalısın” derler.

4-Duaların kabul edileceği saatı (saat-i icabeyi) “Cuma Günü” içerisinde gizlemiştir. Ta ki, ehl-i iman cumanın her saatini değerlendirsin.

5-Kadir Gecesini, Ramazan Ayı içerisinde gizlemiştir. Ramazan’ın diğer aylara göre ayrı bir özelliği ve kudsiyeti vardır. Zira Kur’an, Peygamberimize(asm) o ayda indirilmeğe başlanmıştır. Sözkonusu geceyle ilgili Kur’anda müstakil bir sure nazil olmuştur. O geceye bütün mü’minler ayrı bir ihtimam gösterirler. Çünkü bin aydan daha hayırlı oduğu ifade edilmektedir. Yani, idrak edip değerlerdirildiği takdirde, insana seksen üç sene manevî bir ömür kazandırma imkanı mevcut olan bu gece de Ramazan’da gizlenmiştir. Bilelim ki değerlendirme yollarını arayalım.

Bu vesile ile Ramazan Ayı’nın, bütün insanlığın; insanca yaşamasına, huzur, refah ve saadetine medar olmasını Yüce Mevla’dan temenni ve niyaz ediyorum.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ