Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

EY GEMİYİ DELMEK İSTEYEN FARELER!

Şu dünya dediğimiz ve uzayda birlikte seyahat ettiğimiz gemideki insanların, birbirlerine karşı sadece iyilik yapmaları yetmez. Onların önemli bir görevi de kötülükleri ortadan kaldırmak ve kötülük yapanlara da mani olmaktır.

Zihinleri fazla dağıtmadan, konuyu ülkemiz açısından değerlendirmemiz gerekirse, aynı hanenin insanları veya aynı geminin yolcuları olarak bu haneyi ateşe vermeye veya bu gemiyi batırmaya çalışan haşerat-ı muzırra kabilinden bir takım mahlukata karşı her türlü tedbiri almak mecburiyetindeyiz.

Konunun çok veciz bir şekilde ve harika bir teşbihle dile getirildiği ve “Buharî’nin Sahihi’nde” geçen bir hadisi burada nakletmek istiyorum.

Numan b. Beşir’den (ra) rivayet edildiğine göre Peygamberimiz (asm) şöyle demiştir: Allah Teâlâ’nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler, bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer: Onlar gemideki yerlerini kura ile paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer kısmına da geminin alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler, su almak için çıktıkları vakit, üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine, “Hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek,” derler. Eğer üst kattakiler onları, istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Şayet onları bu tehlikeli işten men ederlerse, kendileri kurtulduğu gibi, onları da kurtarmış olurlar.

Yine bu konuyla ilgili “Mecelle’de” şöyle bir kaide vardır: “Def’i mefasid, celb-i nef’a râcihtir.” Yani şerleri, kötülükleri ve mefsedeti def etmek; hayırlı ve menfaatli şeyleri yapmaya tercih edilmelidir. Özellikle şu zamanda bu konu daha da önem kazanmıştır.

Zira; Türkiye dediğimiz ve dünyanın en güzel yerinde ve bütün güzellikleri ihtiva eden yönleriyle bir hanemiz var. Ve birlikte seyahat ettiğimiz bir gemimiz var. Ama bu haneyi ateşe vermeye veya bu gemiyi batırmaya çalışan eşhas-ı muzırra (teröristler) vardır.

Öyle ise ne yapacağız? Konuyla ilgili ihbar yasası ve tebliği geç de olsa inşallah işe yarayacaktır. Ben, bunun Batıda çok fayda sağladığına dair örneklerini gördüm. Sorumluluk duygusuna sahip her bir vatandaş; nizam ve intizamı bozan, genel ahlaka aykırı, bu milletin birlik ve beraberliğini tehdit eden ve belli ki elinde ateşle bu haneyi yakmaya veya bu gemiyi batırmaya çalışan fıtratı bozulmuş, insan suretindeki canavarları devletin kâhir eline teslim etmelidir.

Devlet de, bu habis urları bu bünyeden çıkarıp atmak için bunlara şefkat göstermemelidir. Kangren olmuş bir parmak kesilir. Parmağa acırsanız el gider, ele acırsanız kol gider, kola acırsanız bütün vücut gider. Özellikle dış güçlerin borazanlığını yapanlara aldırış etmeden, yasal çerçevede, masumları da ayırt ederek bu teröristlere ve onları maddî-manevî destekleyenlere hak ettikleri ceza verilmelidir ki; “Zalim izzetiyle ve mazlum da zilletiyle yaşamasın, şu dünyada da adaletin bir cilvesini görüp rahat edelim.”

Ey fareler! Bu çatı yanarsa, siz de yanarsınız. Bu gemi batarsa sizde boğulursunuz…

05.09.2015
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ