Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

Eşyada esas bekadır

Bayram yazısına böyle kelamî bir ifade ile başlamak biraz zihinleri yoracak, ama niyetim sonunda konuyu kurbana getirmektir.

Hani her yıl, vergi haftası münasebetiyle vergi dairelerinin bir sloganı var ya, veya vardı ya: “Vergileriniz size tekrar, yol-su-elektrik vb. hizmetlerle geri dönüyor” diye.

Veya, cami kapılarında yardım talep edenlerin geliştirdiği bir slogan var ya: “Ne verin elinle, o gidir seninle” diye.

İşte bütün bunların bir hakikati vardır.

Kainatta mevcut alan her bir eşyanın hakikati bir İsm-i İlahîye dayanmaktadır. Yani diğer bir ifade ile, gördüğümüz, dokunduğumuz ve taddığımız her bir eşya bir İsm-i İlahî’nin tezahürleridir.Varlıklar meydana gelirken; İlm-i İlahînin çizdiği proğramla, Kudretinin tecellisiyle belirli bir zaman ve mekanda meydana gelirken, gidişi de tesadüfî olmuyor.Yani kudret dairesinden ilim dairesine geçiyor.fiekli değişiyor ama yok olmuyor.

Demek oluyor ki; her bir mahluk, mahiyetinin özelliğine göre; değişik mekanlarda, makamlarda, zamanlarda, vücudun sayfalarında ve alemlerde çok farklı ve değişik hal ve tavırlara giriyorlar.
Konuyu biraz daha müşahhaslaştırmak (somut) için şöyle diyebiliriz:

Mesela: Elektrik enerjisini, hidroelektrik veya termik santrallerden elde ederken değişik bir ameliyeye tabi tuttuğumuzda; evimizi ışıtıyor, ısıtıyor ve yerine göre soğutuyoruz, hatta onunla bugün seyahat bile edebiliyoruz.

Bedenimize giren gıdalar, vücut alemimizde değişik konumlarda farklı unsurlara dönüşüyor.
Havaya yüklediğimiz ses ve görüntüler dünyanın öbür ucunda karşımıza çıkıyor.

Günlük hayatımızda işlediğimiz her bir güzel amel, rüya alemimizde çok farklı bir şekilde gıda veya enis bir dost olarak bize gönderiliyor.Zıddı olursa, kâbustan gözümüze uyku girmiyor.

Aynen öyle de; Allah rızası gözetilerek, samimi bir şekilde yapılan bir ubudiyetin (kulluk), hem âlem-i berzah (kabir âlemi) ta ve hem de mahşerde karşılığını göreceğimiz bir Muhbir-i Sadık (Peygamberimiz) tarafından haber veriliyor. Ne diyor O Allah Rasulü (sav): “Namazlarınız,kabirde nurunuz ve arkadaşınız olacak, kurbanlarınız da Sıratta(Cehennem üzerine kurulan köprü) binitiniz olacaktır.” Öyle ise, imkanı olan bu kurban ibadetini terketmesin.Ona şefkatle muamele etsin. Ama, Allah’ın emri olduğu için onu kessin. Fakiri-fukarayı ve felaketzedeleri de unutmasın. Verilen sadaka ve yapılan yardımların, tekrar değişik özellik ve güzellikte ve en muhtaç olduğumuz bir zamanda bize döneceğini unutmamamız temennisiyle Bayramınızı kutluyorum.

OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ