Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

ESMA-İ İLAHİYYE’İ OKUMAK

“En güzel isimler Allah’ındır; o isimlerle O’na dua edin. O’nun isimleri hakkında haktan ayrılanları ise bırakın. Onlar işlediklerinin cezasını göreceklerdir. Onlar göklerin ve yerin ifade ettiği manalara bakmazlar mı? Onlar Allah’ın yarattıklarından hiçbir şeye de mi bakmazlar?” (A’raf:180,185)

Muhterem Müslümanlar!

İnsanın gezmesi, seyahat etmesi, gezip gördüğü güzellikleri hayatına tatbik etmesi ve onlardan ibret alarak hayatına istikamet vermesi fıtratının gereğidir.

Kâinatı bir laboratuvar ve deney masası gibi yaratan Yüce Yaratıcı, insanın aklını ve fikrini ise, o laboratuvardaki deneyleri yapacak kapasitede donatmıştır.

İşte; basîretle bakıp, akl-ı selimle düşündüğümüzde görüyoruz ki, kâinattaki her varlık, Allah’ın nice isimlerinin tecellilerini üzerinde göstermektedir. Mesela: Her bir varlığın gıda ihtiyacının karşılanmasında, ap açık bir rızık verme fiili vardır. Bu fiil, rızık verici manasında “Rezzak” ismini gösterir. Canlıların her birine, kendi ihtiyacına göre bir görme ve işitme kabiliyeti verilmiştir. Bu ise, onu yaratan Zat’ın her şeyi hakkıyla gören ve her şeyi hakkıyla işiten manalarındaki “Basîr-Semî” isimlerini gösterir. Yer yüzünü adeta büyük bir eczahane gibi yaratıp, bütün hastalıkların devasını mahlukatına sunması O’nun “Şafi” ismini, kusurları örtmesi “Settar” ismini, günahları bağışlaması “Afüvv ve Gafûr” isimlerini, kâinatta görülen bütün hikmetli işler ve fiiller O’nun “Hakîm” ismini ve bütün güzellikler ise O’nun “Cemîl” ismini göstermektedirler. İşte bunun gibi, kâinatta gözümüzle gördüğümüz ve aklımızla okuduğumuz bütün bu fiiller, O’nun bir isminin tecellisidir. Allah’ın isimleri pek çoktur ve bunlara, en güzel isimler manasına gelen “Esmâ-i Hüsnâ” adı verilir. Ancak bu isimlerden en meşhurları, 99- adet olarak, bir hadisi şerifte rivayet edilmiştir.

Aklı başında ve feraseti yerinde olan her bir mü’min, kâinat kitabını bu ölçüler içinde okuduğunda, her bir mahluk, onun için birer anahtar ve âyet olarak işin hakikatine nüfuz ettirir. Ve ona bir saatı, bir sene nafile ibadetten daha hayırlı “Tefekkür” ibadetini kazandırır. Bunu böyle bilelim de, hakkıyla değerlendirelim.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ